\"/
\"/ \"/    

Nákup software v roce 1990 (II.)

Štefan Lehotský, ÚVT MU
Ročník I - číslo 2, květen 1991
Citace: Š. Lehotský. Nákup software v roce 1990 (II.). Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1991, roč. I, č. 2, s. 6-7.
Tematické zařazení: Licence a nákup SW
 předchozí článek | následující článek 

V minulém čísle Zpravodaje byla popsána geneze centrálního nákupu Oblastního výpočetního centra v Praze, kdy byl z peněz vyčleněných ministerstvem školství zajišťován software pro Masarykovu univerzitu. Dnes onu historii centrálního nákupu uzavírá přehled software i hardware, který univerzita takto obdržela. Všechny získané programy byly distribuovány jednotlivými laboratořemi výpočetní techniky. Soustředění požadavků kateder na jednotlivých fakultách totiž prováděly LVT. S případnými dotazy o využití uvedeného software se obracejte na příslušné LVT.

Přírodovědecká fakulta: 1 ks dBASE IV, 1 ks Turbo Pascal 5.5 Lab Pack, 3 ks Turbo Pascal 5.5, 3 ks Turbo Pascal 5.5 Professional, 1 ks Turbo C++ Lab Pack, 2 ks Turbo C++ Professional, 2 ks FoxBase Professional Lan version, 1 ks Quattro Professional, 1 ks Sprint, 1 ks MS Windows, 1 ks DX-25

Právnická fakulta: 1 ks dBASE IV, 1 ks FoxBase 2.10 LAN version, 1 ks Turbo C++ Professional, 10 ks T602

Pedagogická fakulta: 1 ks dBASE IV, 2 ks FoxBase 2.10, 1 ks FoxBase Professional, 1 ks Turbo Pascal 5.5 Professional, 1 ks Turbo Pascal 5.5 Lab Pack, 1 ks Kinetic Words, Graphs & Art, 1 ks MS Windows, 1 ks DX-25

Lékařská fakulta: 1 ks dBASE IV, 1 ks FoxBase 2.10, 5 ks Turbo Pascal 5.5, 10 ks T602, 1 ks MS Windows, 1 ks Statgraphics, 1 ks DX-25

Filosofická fakulta: 1 ks dBASE IV, 1 ks Turbo Pascal 5.5, 1 ks Ventura Publisher, 1 ks FAST-386

Pozn.:

  1. Lab Pack obsahuje 1 sadu dokumentace (manuálů) a 10 sad programového vybavení. Instalace je určena zejména pro laboratoře nebo učebny výpočetní techniky.
  2. Turbo Pascal Professional, Turbo C++ Professional - jedná se o normální Turbo Pascal, resp. Turbo C++, navíc je zde obsažen Turbo Assembler a Turbo Debugger. Instalace je určena zejména pro pracovníky hlouběji se zabývající vývojem programového vybavení.
  3. Lan version - jde o síťovou verzi, kdy postačí nainstalovat příslušný software na jeden počítač v síti a využívat ho mohou všechny počítače v síti připojené.
  4. DX-25, FAST-386 - v obou případech jde o osobní počítače s procesorem Intel 386. Zakoupeny byly z centrálně soustředěných peněz a jsou určeny jako zárodky informační sítě univerzity.

Ministerstvo školství univerzitě dále zajistilo prostřednictvím Ústavu pro informace ve vzdělávání tento software: Forte (podobný je Norton Commander) a Servis (obdoba PC Tools). Oba dva programy jsou určeny pro uživatele neprofesionály a umožňují jim přehlednou a jednoduchou formou využívat možnosti operačního systému pro práci se soubory aj. Potěšitelné je, že v obou případech se jedná o licenci pro celou školu, je tedy možné tyto programy rozšířit pro všechny osobní počítače na univerzitě. Programy jsou distribuovány na laboratoře výpočetní techniky jednotlivých fakult, kde je možné si je zkopírovat. Ústav výpočetní techniky uvažuje o školení pro případné zájemce.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011