\"/
\"/ \"/    

Otevření nového počítačového sálu MU

Václav Račanský, ÚVT MU
Ročník I - číslo 3, červen 1991
Citace: V. Račanský. Otevření nového počítačového sálu MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1991, roč. I, č. 3, s. 1.
Tematické zařazení: Dění na MU
 předchozí číslo | následující článek 

Pracovním seminářem zástupců brněnských vysokých škol zahájila naše univerzita 24.5.1991 provoz nového počítačového sálu na Burešově. Seminář připravil Ústav výpočetní techniky MU ve spolupráci s partnerskými ústavy na VUT a VŠZ.

Rychlé vybudování počítačového sálu a reinstalaci výpočetní techniky ocenil prorektor ňíha, nebo? tím byly vytvořeny předpoklady pro zřízení brněnského uzlu mezinárodní počítačové sítě EARN. Toto "okno do světa" by naší akademické obci mělo v krátké době zajistit prostřednictvím plánované počítačové sítě informační kontakt se zahraničím a obdobnými prostředky pak i pracovníkům a studentům ostatních brněnských škol.

Význam moderních informačních technologií pro rozvoj vysokého školství a váhu, kterou jim přikládá ministerstvo školství, podtrhla i účast prvního náměstka ministra školství prof. dr. Libora Pátého, CSc. na semináři.

Účastníci semináře se po seznámení s reálnými možnostmi budování počítačových sítí na brněnských vysokých školách a s možným přínosem těchto sítí jednoznačně postavili za informatizaci brněnských vysokých škol. Diskuse věnovaná efektivitě výstavby a provozu počítačových sítí vyzněla v podporu návrhu na zřízení BAPS - brněnské akademické počítačové sítě.

Závěry semináře formulované prorektorem Říhou, považujeme za tak významné, že je citujeme v plném znění:

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011