\"/
\"/ \"/    

Opravy PC

Otto Dostál, ÚVT MU
Ročník I - číslo 3, červen 1991
Citace: O. Dostál. Opravy PC. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1991, roč. I, č. 3, s. 8.
Tematické zařazení: Dění na MU
 předchozí číslo | následující článek 

V minulém čísle Zpravodaje byla zveřejněna informace o zavedení nové služby ÚVT - provádění oprav počítačů třídy PC a jejich příslušenství. Po zveřejnění této informace jsme zaznamenali nárůst zájmu ze strany fakult o uvedenou službu. Zároveň jsme získali i první zkušenosti s poskytováním této služby uživatelům. Od doby zahájení naší činnosti bylo převzato již 13 zakázek, z toho bylo 11 úspěšných oprav.

Jednalo se především o vadné monitory, zdroje a tiskárny. Četnost ostatních závad byla nižší. Část závad byla vyřešena výměnou vadného modulu, většina závad byla však odstraněna výměnou diskrétní součástky.

Problémy se objevily u závad VN transformátoru, kdy se jen velmi obtížně získává tato součástka - a to i u dodavatele tohoto zařízení.

Problémovou záležitostí byla pro uživatele otázka dopravy vadného zařízení na ÚVT. Snahou ÚVT bylo zajistit tyto služby vlastním referentským vozidlem. Tento požadavek však byl rektorátem MU zamítnut a byla navržena možnost svážet vadná zařízení 1-2 krát týdně z fakult a zpět vozidlem dopravy MU.

Závěrem bychom chtěli požádat všechny zákazníky, aby nám při předání počítače neopomněli sdělit, zda je či není počítač zavirován. Tato informace může pomoci při rychlejší identifikaci závady.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011