\"/
\"/ \"/    

Vysoké školy v Brně se dohodly

Václav Račanský, ÚVT MU
Ročník II - číslo 1, září 1991
Citace: V. Račanský. Vysoké školy v Brně se dohodly. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1991, roč. II, č. 1, s. 1.
Tematické zařazení: Počítačové sítě na MU
 předchozí číslo | následující článek 

Na společném zasedání rektorů brněnských vysokých škol dne 2. 8. 1991 byl projednáván jediný bod - koordinace postupu při budování počítačových sítí. Bylo dohodnuto vybudovat společnou Akademickou počítačovou síť (APS) v Brně a podepsána rámcová dohoda o spolupráci při jejím vytváření. Dohodu podepsalo všech 6 škol včetně Vojenské akademie. Jak prohlásil rektor VUT, je to poprvé v historii, co se brněnské vysoké školy dohodly společně realizovat tak velký a významný projekt.

Spolupráce při budování počítačových sítí se bude uskutečňovat na základě konkrétních realizačních smluv, v nichž smluvní strany určí rozsah spolupráce a podíl dané smluvní strany na společné činnosti a dále dohodnou rovněž personální a materiální zabezpečení dané činnosti, včetně způsobu jejího řízení.

Pro operativní kontakty v otázkách spolupráce byl vytvořen pracovní tým ve složení:

      za MU   doc. RNDr. Váslav Račanský, CSc.; ředitel Ústavu výpočetní techniky
za VUT doc. RNDr. Jan Dvořák, CSc.; ředitel Oblastního výpočetního centra
za VŠZ Ing. Jaroslav Brož; ředitel Ústavu výpočetní techniky
za VŠV RNDr. Ivan Straka; vedoucí referátu rektorátu
za JAMU Ing. Věra kupková; vedoucí ASŘ
za VA doc. Ing. Jadislav Nesrsta, CSc.; zástupce VA pro počítačové sítě

Za přípravu koncepce rozvoje APS a návrhy dohod mezi zúčastněnými školami zodpovídá Rada APS, kterou tvoří ředitelé ÚVT MU, OVC VUT a ÚVT VŠZ.

V současné době je realizace 1. etapy APS, která má zajistit především přístup fakult k elektronické poště, v plném proudu. Práce na tomto projektu nám umožnila účelová dotace M?MT ve výši 1,5 mil. Kčs, kterou jsme získali díky dobré připravenosti ÚVT a celé MU k výstavbě i využití počítačové sítě. Kromě konkrétních prací myslíme i na nejbližší budoucnost. Jsou vedena jednání o propojení pracovišť skleněnými vlákny, přenosu pomocí satelitu atp. Nejpodstatnější však je, že zřídíme na MU uzel EARN (na obdobný uzel v Praze jsme připojeni pomocí IBM), ke kterému připojíme všechny fakulty MU a umožníme připojení dalších pracovišť brněnských vysokých škol a to vše do konce tohoto kalendářního roku.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011