\"/
\"/ \"/    

Knihovní rada MU začíná pracovat

Karel Pala, FF MU
Ročník II - číslo 4, březen 1992
Citace: K. Pala. Knihovní rada MU začíná pracovat. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1992, roč. II, č. 4, s. 5.
Tematické zařazení: Knihovny
 předchozí článek | následující článek 

Dne 21.2.1992 došlo k ustavení Knihovní rady MU, jejímiž členy jsou představitelé fakult a zástupci fakultních knihoven, a proběhlo její první jednání. Jednání vedla prorektorka prof.dr.D.Táborská, DrSc.

Obsahem jednání byl přehled problematiky knihoven na MU a formulování základních bodů vedoucích ke koncepci knihovní sítě MU.

Pokud jde o knihovny a vědeckotechnické informace na MU, nacházíme se v bodě nula, tj. v situaci, kdy stojíme před rozhodnutím, co dál a jak dál. Celkový pohled na situaci MU v tomto ohledu vede k vyčlenění následujících okruhů otázek:

V současnosti jsou na MU rozpracovávány a/nebo diskutovány následující významné projekty celouniverzitní povahy:

  1. univerzitní počítačová síť,
  2. informační systémy (agendy) pro řízení školy,
  3. za další závažný celouniverzitní projekt je třeba pokládat vytvoření knihovní sítě.

Knihovní rada se tedy shodla na tom, že na počátku knihovního projektu je potřeba učinit následující kroky:

A na závěr ještě informace o jednom z dílčích kroků při výběru knihovního softwaru: dne 17.3.92 proběhla na Burešově 20 přednáška zástupce firmy IME z Londýna věnovaná prezentaci automatizovaného knihovního systému TINLIB.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011