\"/
\"/ \"/    

Právníci a počítače

Zdeňka Pištěláková, PrF MU
Ročník III - číslo 2, listopad 1992
Citace: Z. Pištěláková. Právníci a počítače. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1992, roč. III, č. 2, s. 14.
Tematické zařazení: Počítačové studovny, Vzdělávání, e-learning
 předchozí článek | následující článek 

Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Uplynul přesně rok od okamžiku, kdy pod tímto titulkem vyšla první zpráva o právnickém PC centru. Uváděla jsem tehdy, že cílem je vytvořit prostředí, které by studenty inspirovalo a připravilo pro podmínky praxe.

Jak se tento cíl podařilo plnit během roku?

80 studentů zapsaných do povinně volitelného předmětu "Základy počítačové praxe" v prvním ročníku a dalších 110 studentů přihlášených do výběrového předmětu svědčí o zájmu budoucích právníků seznámit se s praktickým využitím prostředků informační technologie. Poptávka převýšila naše možnosti. Zájem mají nejen studenti prvního ročníku, kteří chtějí využít možností PCC během studia, ale i studenti vyšších ročníků, kteří si uvědomují nezbytnost využití této techniky v právnické praxi. Vzhledem k tomu, že studenti přicházejí ze střední školy zatím maximálně se znalostí základů programování, jsou pro ně Základy počítačové praxe zaměřené na oblast Office Automation přitažlivé. Navíc získají nezbytné znalosti k samostatné práci s právními databázemi, které mají v PCC k dispozici. Začátečníci se seznámí se základy MS DOSu a T602. Pokračovat mohou v předmětu s názvem Organizační chování (rozuměj v kanceláři právníka), kde pracují s WINDOWS a integrovaným systémem WINWORKS. Vzhledem k rozšíření těchto programů ve světě je reálný předpoklad, že i při zahraničních stážích a pobytech budou moci s programovým vybavením firmy Microsoft pracovat. Zůstáváme tedy věrni programovému vybavení dvou firem. Firmě Soft602, jejíž produkty jsou velmi oblíbené na tuzemských pracovištích, a americké firmě Microsoft, jejíž produkty jsou oblíbené na pracovištích západních podniků a jistě si najdou díky své marketinkové politice místo i u nás.

K samostatnému využití jsou pro náročnější uživatele k dispozici programy WINWORD a POWERPOINT. První z nich umožňuje náročné zpracování textu na úrovni DTP a druhý je zařazován do oblasti kancelářské grafiky. Umožňuje prezentaci firmy, školy, dokonalou přípravu přednášky. K tomu je samozřejmě zapotřebí další technika, která se nám při výuce nesmírně osvědčila. Jedná se o Liesegang data-display, který jsme zakoupili prostřednictvím firmy Media Praha.

Jak je možno minulé období hodnotit?

Podařilo se nám vybudovat malé centrum s 8 počítači, které umožňují provoz programů potřebných v právnické praxi. Zakoupili jsme programy, které odpovídají potřebám praxe a jsou na špičkové světové úrovni. Zvolili jsme způsob výuky, který je pro studenty právnické fakulty přitažlivý.

Nepodařilo se zabezpečit dozor pro volný provoz v PCC tak, aby bylo k dispozici studentům podle jejich potřeb. Časové rozložení volného provozu v dopoledních hodinách neumožňuje studentům dostatečný prostor pro samostatnou práci.

A co nás čeká letos?

Výuku jsme rozšířili na základě požadavku studentů o dalších 12 hodin, které budou věnovány výkladu a demonstraci všeobecných funkcí informační technologie. Na přednášky naváže volný cyklus pod názvem "Pátky v PCC na právnické fakultě", v němž chceme prezentovat nejaktuálnější informace o využití informační technologie na MU. Na tato setkání chceme pozvat odborníky z Masarykovy university a umožnit účast pro celou akademickou obec PrF, případně MU. Posuďte sami, která setkání Vás zaujmou.

Pátky v PCC na PrF, vždy v 11.15:

Termín:      Téma:      Garant:
13. 11. EARN, spojení PrF s Evropou RNDr. Bartošek
20. 11. ASPI a jiné právnické databáze na PrF JUDr. Spáčilová
27. 11. MS WORKS - systém pro moderní kancelář Ing. Pištěláková
4. 12. POWERPOINT - reprezentační grafika Ing. Pištěláková

Bližší informace pro zájemce o výše uvedená témata podá Ing. Zdena Pištěláková, katedra národního hospodářství PrF, Veveří 70, telefon: 745393 do 8 hodin.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011