\"/
\"/ \"/    

Počítač Hitachi po roce

Petr Pištěk, ÚVT MU
Ročník III - číslo 3, leden 1993
Citace: P. Pištěk. Počítač Hitachi po roce. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1993, roč. III, č. 3, s. 1-2.
Tematické zařazení: Dění na MU
 předchozí číslo | následující článek 

Stručná inventura

Zhruba před rokem byl v ÚVT MU uveden do provozu počítač HDS 6660 (Zpravodaj II/3, str. 1-2). Jeho hlavní úlohou bylo zprostředkovat uživatelům z MU a dalších brněnských vysokých škol služby počítačové sítě EARN a v rámci možností i služby dalších sítí. Lze říci, že v této roli se plně osvědčil. Okruh uživatelů služeb (zejména elektronické pošty) se v průběhu uplynulého roku stále rozšiřoval - byl připojen vzdálený terminálový komplex na VŠZ Brno, několik osobních počítačů s emulátorem terminálu a hlavně rostl počet míst připojených k brněnské akademické počítačové síti (APS), pro kterou počítač Hitachi plnil funkci "gateway" pro mimobrněnské komunikace. Další oblastí, kde HDS 6660 nalezl uplatnění, byly vědeckotechnické výpočty - zejména pro obor chemie PřF.

V neposlední řadě, po doplnění sestavy magnetopáskovými jednotkami HDS (s hustotou záznamu 6250 nebo 1600 bpi), převzal počítač Hitachi všechny zbylé periferie i úlohy počítače EC-1027. To umožnilo převést zpracování rutinních (leč kritických) výpočtů z oblasti ASň na solidnější hardwarovou platformu a současně rozšířit sestavu o další potřebné periferie (tiskárny, terminály).

Po roce téměř hladkého provozu nazrál čas k uskutečnění některých zásadních změn, aby se udržel krok s rychlým vývojem v oblasti počítačových sítí.

Připojení k síti Internet

V novém uspořádání bude počítač Hitachi - kromě toho, že zůstane uzlem sítě EARN - připojen k síti Internet. To mimo jiné umožní uživatelům terminálů Hitachi přihlašování na ostatních počítačích sítě (telnet) a přenosy souborů mezi počítači v interaktivním režimu (ftp). Naopak kterýkoli počítač sítě Internet bude moci emulovat terminál Hitachi, což má praktický význam hlavně pro brněnské zájemce o přímý přístup k síti EARN nebo ke službám počítače Hitachi. Doménová adresa HDS 6660 je

     vm.ics.muni.cs

IP adresa je v současné době 147.251.8.11, ale může být v průběhu zkušebního provozu změněna. Dosavadní adresa v rámci sítě EARN/BITNET

     CSBRMU11.BITNET

zůstává i nadále plně použitelná pro adresování elektronické pošty ze sítí EARN/BITNET a Internet. Emulovaným terminálem počítače Hitachi se tedy bude moci stát každý počítač (nebo terminál) připojený k APS. Optimální služby přitom nabízí funkce tn3270, obsažená ve většině implementací protokolu TCP/IP, která emuluje stránkový terminál řady IBM 3270. (Obě na MU rozšířené implementace TCP/IP pro , tj. PC/TCP i Clarkson TCP/IP, tuto funkci mají, existuje i použitelná verze pro SCO Unix. Verze pro MS-DOS a Unix jsou dostupné v adresářích /pub/nets/dos, resp. /pub/nets/sco ve stroji ftp.ics.muni.cs .) Pomocí standardního příkazu telnet se rovněž lze přihlásit, ale pouze v režimu řádkového terminálu, který poskytuje v operačním systému VM pouze velmi spartánské prostředky. Po vyhodnocení výsledků zkušebního provozu budou zvažovány další možnosti poskytování služeb v rámci APS.

Nový operační systém

Dosud provozovaný operační systém SVM 3.5 neobsahuje implementaci protokolu TCP/IP. Pro připojení k síti Internet bylo proto nutno získat podstatně modernější verzi systému VM. Byl pořízen operační systém VM/ESA (370 feature) včetně komponent TCP/IP a RSCS, které umožní přístup k sítím Internet a EARN. V současné době probíhá instalace a testování VM/ESA (ve virtuálním stroji jako operační systém druhé úrovně pod SVM), včetně testování nových komunikačních možností a rychlého spoje do Prahy (viz dále).1

Při instalaci VM/ESA je věnována maximální pozornost tomu, aby v uživatelském prostředí nedošlo k bezdůvodným změnám, tedy aby uživatel nepožadující nové služby nemusel investovat námahu do používání nového systému. Souhrn drobných změn, které přesto nastaly, je publikován v souboru VMESA MEMO P. Po zavedení VM/ESA do provozu budou postupně nabízeny uživatelům nové služby systému, nové verze programů, které již ve starém systému nebylo možno instalovat pro jeho zastaralost (např. MAIL), nebo celé nové subsystémy, dosud z téhož důvodu nedostupné, jako je LISTSERV (bude tedy např. možné vytvářet na MU vlastní diskusní skupiny). Do nového systému budou přeneseny všechny užitečné a použitelné komponenty systému stávajícího, např. kompilátor jazyka FORTRAN 77.

Terminály IBM 3090

V souvislosti s novými možnostmi počítače Hitachi, novou komunikační trasou do Prahy (realizovanou v rámci projektu CESNET, viz Zpravodaj III/1, str. 12-13) a v neposlední řadě i změnou způsobu financování projektu Akademické iniciativy IBM se změní režim připojení terminálů a osobních počítačů (IBM PS/2) k počítači IBM 3090 v Praze. Veškerá tato zařízení byla dosud připojena přímo k IBM 3090 prostřednictvím jedné linky s rychlostí 9600 bit/s. Nedostatečná kapacita linky byla často příčinou nespokojenosti uživatelů. V novém uspořádání budou terminály připojeny jako lokální terminály počítače Hitachi (přes řadič IBM 3274). Každému uživateli registrovanému na IBM 3090 bude založen "účet" na Hitachi. Po přihlášení na terminálu se může kdykoliv stát terminálem IBM 3090 po zadání příkazu aci (nebo telnet aci.cvut.cs). Komunikace se bude ovšem dít po spoji s kapacitou 64 kbit/s. Běžné operace, zejména elektronickou poštu, ale bude možno vyřizovat přímo na Hitachi, které bude od 1.2.1993 v nepřetržitém provozu. Tím zůstane kapacita linky2 uchována pro nezbytnější činnosti, využívající předností IBM 3090, zejména výkonu procesoru a rozsáhlého programového vybavení. Počítače PS/2 budou připojeny na komunikační subsystém ÚVT a pomocí příkazu tn3270 budou mít rovněž přístup k IBM 3090.

setting
1 Autor doufá, že v době, kdy se toto číslo Zpravodaje dostane ke čtenářům, bude již VM/ESA v rutinním provozu.
... zpět do textu
2 Tato linka bude sloužit pro veškeré komunikace mezi Prahou a vysokými školami v Brně, Olomouci a Ostravě.
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011