\"/
\"/ \"/    

Vánoční síťování

Milan Šárek, ÚVT MU
Ročník III - číslo 3, leden 1993
Citace: M. Šárek. Vánoční síťování. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1993, roč. III, č. 3, s. 2-3.
Tematické zařazení: Počítačové sítě na MU
 předchozí článek | následující článek 

S koncem roku se současně blížil termín plánovaného napojení sítě do Prahy po lince 64 kb/s. Vlastně se nejednalo o pouhé připojení do Prahy, ale o vytvoření jednoho ze základních spojů nově budované sítě vysokých škol CESNET. Přes nás bude spojení do Olomouce, Ostravy a Zlína. CESNET má konečně zajistit přímý přístup do sítě Internet bez okliky přes Hitachi a linku IBM. Tato oklika navíc omezovala možnosti Internetu. K napojení několik věcí chybělo: CISCO router, který by byl schopen komunikovat s routerem stejného typu v Praze, a SUN, který by se stal síťovým serverem části sítě neboli tzv. domény. Dodavatelské firmy selhaly. Kdybyste chtěli mít co do činění s firmami INCAD, SUN a CISCO, raději se nejdříve zeptejte.

Jak se napojit bez CISCO routeru? Ivoš Černohlávek s Jirkou Novotným se pokusili zapojit proti CISCO v Praze vlastní synchronní kartu (SRP). Původně byla vyvinuta pro komunikace rychlostí 64 kb/s mezi dvojicí desek SRP s point-to-point protokolem pro router vytvořený z PC 386SX. Odlaďování proti CISCO v Praze, to byl zážitek. Navíc problémy s linkou 64 kb/s do Prahy, což zatím není nejběžnější typ spoje. Byly to hektické dny. Nakonec se podařilo a od poloviny prosince existuje přímý spoj na CISCO router v Praze.

Minul konec roku. Ve druhém lednovém týdnu jsme konečně dostali SUN IPX, který bude sloužit místo síťového počítače arwen. Z USA do Prahy už konečně dorazily CISCO routery. Možná se ještě do konce února setkáte s nečekaným chováním sítě. Snažíme se, aby změny způsobené zapojováním nového hardwaru a softwaru proběhly bez komplikací, ale k chybám v tomto období přece jen může dojít.

K čemu vám to vše bude dobré? Dnes alespoň základní nástin práce s Internetem.

Práce s elektronickou poštou zůstává v podstatě stejná. Nová je situace, pokud máte možnost pracovat na některém počítači zapojeném do Internetu. Například na univerzitě v Bonnu máte v rámci spolupráce zřízen tzv. account na počítači SUN. To znamená, že znáte jméno, pod kterým se můžete přihlásit (login), a přístupové heslo. Internetová adresa zmíněného počítače je:

     uran.informatik.uni-bonn.de

Pokud použijete službu telnet, je posloupnost přihlášení následující (tučně vaše akce, strojopisně odpovědi systému):

     telnet uran.informatik.uni-bonn.de
Trying 131.220.8.50...
Connected to uran .informatik.uni-bonn.de
Escape character is '^]'.
SunOS UNIX (uran)
login:

Pokud znáte přihlašovací jméno (login) a heslo, můžete se na počítači Sun v Bonnu přihlásit a začít pracovat. Pokud ne, systém vám po šedesáti sekundách s německou pečlivostí sdělí:

     Login timed out after 60 seconds.
Connection closed by foreign host.

a váš pokus o připojení je ukončen. Uvedený příklad není vymyšlen a můžete si na něm odzkoušet rychlost odezvy. Podstatně lépe na tom budou fakulty, které již mají připojení do ÚVT po lince 64 kb/s.

Přehled volně přístupných služeb Internetu bude uveden v některém z příštích čísel Zpravodaje.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011