\"/
\"/ \"/    

Jak opustit Hitachi aneb konec mainframů na MU

Petr Pištěk, ÚVT MU
Ročník VI - číslo 1, září 1995
Citace: P. Pištěk. Jak opustit Hitachi aneb konec mainframů na MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1995, roč. VI, č. 1, s. 16-18.
Tematické zařazení: Dění na MU
 předchozí článek | následující článek 

"Nic na světě není věčné, ani ...",

... a tím spíš jistě nikdo neočekává, že nám věčně vydrží kterýkoliv počítač. Dnes se blížíme k okamžiku, kdy Masarykovu univerzitu (a tím i brněnské školství) opustí poslední zástupce kategorie sálových počítačů, počítač HDS 6660. Tím skončí na MU éra jedné počítačové architektury, která začala v roce 1979 instalací sálového EC-1033. Pamětníci si jistě při této příležitosti vzpomenou na ony začátky, kdy se menší armáda inženýrů, školených u kazaňského výrobce, pokoušela se střídavými úspěchy prodloužit světlé chvíle funkčnosti tohoto stroje a kdy jako uživatelé sami zápolili se záludnostmi děrovačů štítků, jazyka JCL a tajuplnými kódy abnormálních ukončení úlohy. To vše již patří minulosti, snad jen chybové zprávy nových operačních systémů si podržely onu tajuplnost, kterou jsme obdivovali u OS MFT. Rychlý postup nových technologií vymezil sálovým počítačům sice lukrativní, leč velice úzké pole působnosti v oblasti transakčního zpracování extrémního rozsahu, jaké vyžadují velké banky, pojišťovny apod. Přirozený technický vývoj, vedoucí k ukončení provozu univerzitního sálového počítače, navíc dostává konkrétní časové obrysy se stupňujícími se přípravami na stěhování ÚVT do objektu na Botanické ulici. Proto je třeba počítat s tím, že provoz HDS 6660 bude ukončen do konce roku 1995. Před jeho definitivním odstavením bude instalován a uveden do provozu nový centrální informační server, který některé funkce sálového počítače převezme. Zbylé služby by měly být poskytnuty distribuovanou výpočetní technikou v univerzitní počítačové síti. Následující řádky mají pomoci uživatelům HDS 6660 snadno zvládnout tuto změnu, která se bezprostředně dotkne jejich způsobu práce. V případě potíží či nejasností prosíme uživatele, aby se včas(!) obrátili na systémové programátory ÚVT.

Terminálový přístup

Po odstavení počítače HDS 6660 budou staženy instalované terminály řady IBM 3270 z kateder přírodovědecké fakulty. Tato zařízení nebude možné nijak dále využít. Pracoviště, která jsou dosud odkázána na přístup k počítačové síti prostřednictvím těchto terminálů, by měla být připojena v nejbližší době k síti PřF.

Elektronická pošta

Dosti početná skupina uživatelů v současné době využívá počítače Hitachi k příjmu a čtení elektronické pošty, většinou pomocí emulace terminálu (typu 3270) po síti. Doporučujeme uživatelům vstoupit do kontaktu se správci fakultních serverů a přejít při práci s poštou na platformu, která je v prostředí dané fakulty nejvíce podporována. V úvahu přicházejí zejména varianty přímé práce s klientským poštovním programem na unixovském serveru (elm, pine) nebo klientský program v systému DOS (např. Minuet) nebo Windows (Eudora, Pegasus for Windows), pracující protokolem POP-3. Velkou pozornost je třeba věnovat včasné přípravě změny elektronické adresy. ÚVT sice bude podporovat přesměrování starých BITNETovských adres uživatelů na jejich nové adresy, ale vzhledem k celkové redukci infrastruktury sítě BITNET v ČR v nejbližší době nelze vyloučit problémy s doručováním. Uživatelé by proto měli ve vlastním zájmu zajistit, aby jejich partneři co nejdříve používali nových adres. Vzhledem k časovému omezení licence na komponentu VMNET, která mj. zajišťuje transport BITNETovské pošty, bude HDS 6660 odpojen od sítě BITNET již k datu 31.10.1995. Po tomto dni bude až do fyzického ukončení provozu přímo přístupný již jen po síti Internet, a to pod svojí internetovskou adresou vm.ics.muni.cz. V případě zájmu by si uživatelé měli včas přenést do nového prostředí své archivy pošty (tj. soubory typu NOTEBOOK), např. protokolem FTP. V případě speciálních potřeb je možno také přidělit účet pro příjem pošty na novém univerzitním informačním serveru.

Elektronické diskusní skupiny

Po získání nových adres by se uživatelé měli neprodleně odhlásit z elektronických diskusních kroužků, ve kterých jsou přihlášeni pod starou adresou, a to ze staré(!) adresy na HDS. V rámci skupin spravovaných sítí procesorů LISTSERV to lze učinit jediným příkazem TELL LISTSERV SIGNOFF * (NETWIDE . V ostatních případech je většinou třeba zaslat na příslušnou adresu dopis s textem SIGNOFF jméno-skupiny . Z nové adresy je pak možno se přihlásit do žádoucích skupin, a to výhradně dopisem na adresu příslušného procesoru (nikoliv na adresu skupiny!), např. LISTSERV@PUCC.PRINCETON.EDU. Tělo dopisu obsahuje příkaz SUBscribe jméno-skupiny jméno příjmení .

LISTSERV

Na počítači HDS je provozován standardní BITNETovský procesor LISTSERV, který distribuuje korespondenci z lokálně spravovaných diskusních skupin a podílí se na optimalizaci distribuce v rámci celé sítě těchto procesorů. Ekvivalent tohoto procesoru pro unixovský operační systém nového serveru zatím nebude vzhledem k vysokým pořizovacím nákladům zakoupen. Provoz existujících lokálních skupin bude převeden na obdobný systém z kategorie public domain (pravděpodobně LISTPROC).

Aplikační výpočty

Aplikační, převážně numerické výpočty, které jsou dosud provozovány na počítači HDS, doporučujeme přenést na superpočítač SGI Power Challenge, provozovaný v ÚVT. Podmínkou tohoto přenosu je samozřejmě existence zdrojových textů a jistá (možná i netriviální) investice do jejich nového překladu. Výpočty menšího rozsahu je rovněž možno přenést na nový informační server. Aplikace, které existují pouze ve formě binárních modulů pro operační systém VM počítačů řady IBM 370, nebude možno nadále provozovat (minimálně v rámci rezortu školství), neboť i počítače této architektury na ČVUT v Praze budou v nejbližší době odstaveny. (Tamější počítače IBM 3090 a IBM 4381 budou do konce roku nahrazeny dvojicí serverů Sun 1000.)

Datové soubory

Cenné datové soubory, uložené na discích počítače HDS, doporučujeme uživatelům přenést na jejich budoucí hlavní počítač pomocí protokolu FTP s pečlivým zvážením režimu přenosu. Bezproblémové následné použití lze očekávat pouze u textových souborů přenesených znakovým přenosem, tedy s kódovou konverzí EBCDIC → ASCII.

Data na magnetických páskách

Po zrušení počítače HDS prakticky zanikne možnost přečtení magnetických pásek s hustotami 6250 a 1600 bpi. Případné cenné soubory je proto vhodné načíst na minidisk uživatele (případně dočasný minidisk) a dále postupovat podle předchozího bodu.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011