\"/
\"/ \"/    

Mezinárodní olympiády v informatice v roce 1995

Václav Sedláček, FI MU, ÚVT MU
Ročník VI - číslo 1, září 1995
Citace: V. Sedláček. Mezinárodní olympiády v informatice v roce 1995. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1995, roč. VI, č. 1, s. 18-19.
Tematické zařazení: Různé
 předchozí článek | následující článek 

Ve školním roce 1994-1995 se talentovaní studenti středních škol České republiky zúčastnili druhé Středoevropské olympiády v informatice (CEOI) a sedmé Mezinárodní olympiády v informatice (IOI). Soutěžící pro obě družstva z České republiky byli vybráni především na základě vynikajících výsledků v celostátním kole 44. ročníku matematické olympiády v kategorii programování. Pro IOI byli vybráni naši nejlepší studenti, pro CEOI byli vybráni úspěšní olympionici z nižších ročníků středních škol, poněvadž jejich účast na CEOI je pro ně dle našeho názoru velice vhodnou příležitostí, jak získat první mezinárodní zkušenosti. Podobný přístup při výběru družstev jsme uplatnili s úspěchem již v loňském roce. Družstva se obou olympiád zúčastnila na základě oficiálních pozvání pořádajících zemí a byla na ně vyslána MŠMT ČR.

Druhá Středoevropská olympiáda v informatice

Středoevropská olympiáda v informatice, podobně jako Balkaniáda a řada dalších regionálních olympiád ve světě, má podobný duch jako IOI, a tak se jejich pravidla maximálně přibližují pravidlům platným pro IOI. Podrobnosti o pravidlech IOI byly například zveřejněny v listopadu 1994 ve Zpravodaji V/2 (s. 10-11). Druhý ročník CEOI se konal ve dnech 29. května až 3. června 1995  maďarském Szegedu za účasti 44 soutěžících z 11 zemí střední a východní Evropy. Soutěžící z těchto zemí mezi vítězi IOI pravidelně převažují. Organizací soutěže byli pověřeni členové John von Neuman Computer Society. Odbornou náplň CEOI zajišťovali pracovníci katedry informatiky z univerzity v Szegedu a soutěž byla pro zainteresované jakousi generálkou pro 8. ročník IOI, který se bude konat v roce 1996 v maďarském Veszprému jako součást oslav milénia Maďarského státu. V letošním ročníku řešili soutěžící na počítači celkem šest úloh. Mladí olympionici z České republiky zde dosáhli velmi pěkných výsledků a získali jednu zlatou a dvě stříbrné medaile. Ve srovnání s prvním ročníkem CEOI, konaným v rumunské Cluji, kde jsme získali zlatou a stříbrnou medaili, jde o lepší výsledky.

Sedmá Mezinárodní olympiáda v informatice

Letošní ročník IOI se konal ve dnech 26. června až 3. července v holandském Eindhovenu na Technické universitě (TUE). Olympiády se zúčastnilo 210 soutěžících z 50 zemí celého světa. Jak počet soutěžících, tak počet zúčastněných zemí byl nejvyšší v dosavadní historii IOI. Sedmý ročník IOI přinesl hned několik novinek. Byl založen její stálý sekretariát na TUE. Letos poprvé bylo použito plně automatizovaného testování a hodnocení vypracovaných programů. Studenti řešili 5 praktických úloh na počítačích a poprvé řešili jednu teoretickou úlohu, tentokrát z oblasti synchronizace paralelních procesů. Organizátoři ve snaze zvýšit přitažlivost informatiky pro dívky vyzvali zvané země, aby přihlásily až pětičlenná soutěžní družstva, pokud v něm bude alespoň jedna dívka. Zdá se však, že v budoucnu organizátoři od této praxe ustoupí. Olympiáda proběhla za přispění celé řady sponzorů. Firma Philips, která byla jejím hlavním sponzorem, poskytla svoji novou representační budovu zvanou Evoluon pro slavností zahájení, stadión PSV Eindhoven pro doprovodný program, moderní hudební síň Frits Philips Music Centre pro slavností vyhlášení výsledků a hodnotné ceny vítězům. Firma Tulip Computers poskytla počítače pro celou soutěž i pro doprovodný program. Jejich celkový počet pro tyto účely převyšoval číslo 600. V průběhu IOI se konal Veletrh vědy, který lze charakterizovat jako celostátní setkání mladých zájemců o informatiku. Významným bodem doprovodného programu byla přednáška E. W. Dijkstry, kterou přednesl účastníkům v provinčním paláci provincie Severní Brabantsko. Výsledky soutěžících z České republiky lze hodnotit jako mimořádné. Všichni čtyři studenti získali zlaté medaile, studentka byla mezi dívkami pátá. V historii IOI se doposud žádnému týmu nepodařilo získat takový počet zlatých medailí. Navíc Martin Mareš získal svoji třetí zlatou medaili a stal se doposud nejúspěšnějším soutěžícím v dosavadní historii IOI vůbec. Lze konstatovat, že dosažený úspěch nebude možné v další historii IOI už nikdy nikým překonat.

Hodnocení naší účasti a perspektivy

I když jsou olympiády v informatice soutěží jednotlivců a pořadí zemí se již několik let nezveřejňuje ani neoficiálně, můžeme říci, že naše družstva byla na obou olympiádách nejlepší, ať zvolíme jakékoliv smysluplné kritérium - například součet dosažených bodů, který byl pro pořadí družstev směrodatný v minulosti, nebo součet umístění, či kvalitu udělených medailí. Dosažený úspěch zvyšuje výrazně prestiž české informatické školy i celého českého školství ve světě. I když jde jenom o soutěž a o konečném výsledku někdy rozhoduje i náhoda, dlouhodobé velmi dobré a stabilní výsledky našich olympioniků jasně prokazují, že na našich středních školách lze stále nalézt perspektivní studenty v matematické informatice. Je zřejmé, že není momentálně v možnostech České republiky uspořádat některý z příštích ročníků IOI, i když několikaleté úspěchy naší representace nás k tomu opravňují. IOI je vhodným fórem, na kterém lze představit světu úroveň informatiky v pořádající zemi a propagovat ji ve světě. Proto je o organizaci IOI mezi zúčastněnými zeměmi velký zájem a místa konání příštích olympiád jsou předběžně stanovena až do roku 2002. Pokud se týká CEOI, je s ohledem na počet zúčastněných zemí zřejmé, že některý z jejích příštích ročníků bude organizován v ČR. Jednou z možností je uspořádat pátou CEOI v roce 1999 v Brně pod záštitou MU v rámci oslav 80. výročí vzniku MU a 5. výročí založení její Fakulty informatiky.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011