\"/
\"/ \"/    

Program "SELECT" firmy Microsoft

Václav Račanský, ÚVT MU
Ročník VI - číslo 1, září 1995
Citace: V. Račanský. Program "SELECT" firmy Microsoft. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1995, roč. VI, č. 1, s. 19-20.
Tematické zařazení: Licence a nákup SW
 předchozí článek | následující číslo 

Dne 24. 1. 1995 byla podepsána dvouletá rámcová dohoda s názvem Dohoda Select pro vzdělávání firmy Microsoft mezi MŠMT ČR a firmou Microsoft Corporation, která vytváří podmínky pro uzavírání dílčích prováděcích dohod mezi subjekty patřícími do resortu školství a firmou Microsoft.

Přínosem této dohody je možnost nákupu řady softwarových produktů firmy Microsoft za velmi výhodných finančních podmínek (ceny jsou řádově nižší než na běžném trhu), a to s minimem administrativních starostí spojených s nákupem. Navíc se na veškeré programové vybavení pořízené na základě této smlouvy vztahuje bezplatná možnost údržby až do 31. 3. 1996, včetně povýšení na další verze (upgrade). (Například povýšení produktu z verze 1.0 na verzi 2.0., dokonce Windows na Windows95.)

Základní podmínkou platnosti dohody je kromě průhledných a čestných vztahů s dodavatelem (zamezení instalace neplaceného softwaru) odebrání alespoň 400 jednotek softwarových produktů do 31 3 1996 a nejméně 1.000 jednotek do 2 let, kdy tato smlouva končí. (Většina produktů má hodnotu 1 jednotky, některé ji mají vyšší.) Porušení dohody by vedlo k jejímu ukončení, což by znamenalo přijít o možnost nákupů a údržby za výhodných cen.

Masarykova univerzita podepsala prováděcí dohodu dne 19. 6. 1995. Z možných velkoprodejců produktů Microsoftu byla pro MU výběrovým řízením vybrána a.s. PVT Plzeň.

Koncem školního roku 1994/1995 byli informováni vedoucí laboratoří na fakultách a byla připravena opatření zajišťující nákup a instalaci výše uvedeného programového vybavení jednotlivými subjekty naší školy.

Organizace nákupu je následující:

Na ÚVT MU zodpovídají za plnění dohody dr. Petr Pištěk (technické otázky spojené s instalací), ing. Renata Kolovratníková (organizační otázky spojené s evidencí a prodejem softwaru) a ing. Eva Nováková (ekonomické zajištění dohody).

Na fakultách zodpovídají za plnění dohody ing. Pavel Pánek, CSc. (LF), ing. Jiří Rus (PrF), RNDr. Eva Hladká (PřF), PaedDr. Otto Kryzan (PedF), ing. Zdeněk Bilík (ESF), ing. Jiří Rambousek (FF), ing. Michal Brandejs (FI) a RNDr. Ivan Petlan (RMU).

Příklad cen některých produktů:

    
MS Access    648,- Kč
MS FoxPro for Windows 648,- Kč
MS Excel for Windows 648,- Kč
MS Office for Windows 972,- Kč
MS PowerPoint for Windows 648,- Kč
MS Word for Windows 648,- Kč
MS Windows 548,- Kč
MS Windows for Workgroups 548,- Kč
MS Windows NT Workstation 3.5 897,- Kč
MS Windows NT Server 3.5 2 742,- Kč

Aktuální ceníky vlastní zodpovědné osoby na fakultách.

Předpokládáme, že tato dohoda výrazně zlepší programové vybavení MU. Případné připomínky k jejímu provádění lze adresovat buď zodpovědným osobám na jednotlivých fakultách MU nebo přímo řediteli ÚVT MU.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011