\"/
\"/ \"/    

Přístup k informacím v sítích

Ročník III - číslo 4, březen 1993
Citace: Přístup k informacím v sítích. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1993, roč. III, č. 4, s. 1.
Tematické zařazení: Počítačové sítě obecně
 předchozí číslo | následující článek 

Každý uživatel rozlehlých počítačových sítí narazí po čase na obecný problém: díky víceméně nahodilým informacím od svých kolegů a známých je sice schopen získat prostřednictvím sítě různé užitečné informace a služby, ale takovýto nahodilý přístup mu přestává stačit. Chtěl by se v síti sám orientovat, a začne se proto pídit po odpovědích na otázky typu: CO všechno je v síti dostupné? KDE to je? JAK se k tomu dostat?

Sítě typu Internet jsou celosvětová silně distribuovaná "monstra", ve kterých obecně neexistuje (a ani nemůže existovat) žádný centrální přehled o tom, co všechno a kde je uloženo, resp. zpřístupněno. Absolutní odpověď na otázku co-kde-jak prostě neexistuje. Co však existuje, je spousta pomocných prostředků, které umožňují uživatele navést požadovaným směrem a poté ho po síti NAVIGOVAT. Jde jen o to vědět, jak se k takovýmto prostředkům dostat - čili odkud vlastně začít.

Zmínky o některých prostředcích tohoto druhu jsme uvedli již v předchozích Zpravodajích; jde například o diskusní skupiny, souborové servery, prostředky automatizovaného vyhledávání v archivech, distribuované souborové servery TRICKLE, monitorovací servery ARCHIE, anonymní FTP nebo systémy vyhledávání elektronických adres - NETNAMES či MAILBOOK. Toto číslo Zpravodaje je z velké části zaměřeno na další prostředky a informace, které mohou uživatelům nabídnout užitečný startovací bod při vyhledávání potřebných informací v síti Internet:

I v budoucnu se chceme k této problematice vracet a poskytovat čtenářům Zpravodaje co nejúplnější informace k tomu, aby bohatství počítačových sítí mohli využívat co nejefektivněji.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011