\"/
\"/ \"/    

MLA Bibliography na CD-ROM

Jiří Rambousek, FF MU
Ročník III - číslo 4, březen 1993
Citace: J. Rambousek. MLA Bibliography na CD-ROM. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1993, roč. III, č. 4, s. 8.
Tematické zařazení: Elektronické informační zdroje
 předchozí článek | následující článek 

Zásluhou katedry anglistiky dostala filozofická fakulta na sklonku loňského roku darem od kansaské univerzity kompaktní disk bibliografie Modern Language Association v USA. Jde o nejrozšířenější bibliografii zaměřenou na periodika, disertace a monografie z oblasti lingvistiky, literární vědy a věd o umění. Pokrývá období od roku 1981 do léta loňského roku. Podle našich informací se cena tohoto disku pro organizace pohybuje někde kolem 2000 dolarů (i když jednotlivec, zejména je-li členem MLA, si ji prý může koupit levněji). Na FF je disk používán v mechanice Philips CM 205 pod MSDOSem.

Obslužný software je velmi přítulný, poskytuje tři úrovně vyhledávací rafinovanosti (prosté zadání klíčového slova, vyplnění vyhledávacího formuláře a konečně dávkové vyhledání) a uživatele na FF si rychle získal. Bibliografie je opravdu "tučná", pokrývá periodika doslova z celého světa. Začne-li člověk pokusy s hesly jako "Shakespeare" nebo "Milton" (oba mají několik tisíc položek), rychle jich zase zanechá. Při důmyslněji formulovaných dotazech jsou však výsledky velmi dobré. Databáze ovšem obsahuje jen bibliografické údaje a charakteristiku pomocí několika klíčových slov, nikoliv plný text. A tak zůstává problém, kde si časopisy, na které nás CD odkáže, sehnat. V praxi se nejlépe osvědčuje předem omezit vyhledávání jen na ty časopisy, které jsou v dosahu.

V nejbližších dnech bude mechanika i s diskem "přesazena" z LVT do ústřední knihovny FF, kde bude bibliografie přístupná nejen pro fakultní veřejnost, ale po domluvě i zájemcům z jiných fakult.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011