\"/
\"/ \"/    

Knihovní katalogy MU v síti

Jana Kohoutková, ÚVT MU
Ročník III - číslo 5, květen 1993
Citace: J. Kohoutková. Knihovní katalogy MU v síti. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1993, roč. III, č. 5, s. 11-12.
Tematické zařazení: Knihovny
 předchozí článek | následující článek 

Před časem byl ve Zpravodaji1 otištěn třídílný průvodce současným stavem knihovnictví na MU, ve kterém se čtenáři dověděli i to, že čtyři ze stávajících šesti fakult MU se v otázce automatizace služeb svých knihoven shodly na zavedení programového systému TINLib - zpočátku v lokálních síťových konfiguracích.

Dalším krokem v tomto směru je instalace unixové verze TINLibu, kterou Masarykově univerzitě zapůjčil český distributor producentské firmy IME, Ústav výpočetní techniky Univerzity Karlovy. Po dohodě knihovníků zmíněných čtyř fakult a ÚVT MU byl systém nainstalován v ÚVT na počítači varda a dostal do vínku hned několik požadavků:

Každému, kdo do zkušebního souborného katalogu Masarykovy univerzity nahlédne (prostřednictvím příkazu telnet varda.ics.muni.cs, uživatelské identifikace tinlib a hesla anonym), bude zřejmé, zejména je-li obeznámen s MS-DOSovou verzí nebo demoverzí TINLibu, že realizace vyjmenovaných požadavků není daleko za počátkem. Přesto nebo spíše právě proto je přístup do katalogu veřejný, aby kdokoli, kdo chce přiložit ruku ke knihovnickému dílu, třeba v podobě zájmu o ně, měl možnost průběžně sledovat (a připomínkovat, například na adrese tinlib@icsteckamuniteckacs) jeho aktuální stav.

setting
1 V číslech 1-3 tohoto ročníku, pod názvem Automatizace knihoven MU
... zpět do textu
2 Poznamenejme, že zpracování jednoduché monografie a její zařazení do elektronického katalogu trvá zkušenému katalogizátoru v průměru 10 minut a před knihovníky se vrší "nekonečný" 1.2-miliónový fond MU.
... zpět do textu
3 O souborných katalozích si v budoucnu povíme podrobněji.
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011