\"/
\"/ \"/    

CESNET - jaro 93

Milan Šárek, ÚVT MU
Ročník III - číslo 5, květen 1993
Citace: M. Šárek. CESNET - jaro 93. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1993, roč. III, č. 5, s. 6-7.
Tematické zařazení: CESNET, Počítačové sítě obecně
 předchozí článek | následující článek 

Na přiloženém obrázku je znázorněna struktura sítě vysokých škol ČR, tak jak by podle projektu měla v současné době vypadat. K jejímu dokončení však dosud chybí zprovoznění spoje mezi Brnem a Ostravou, který uvázl na domluvě mezi firmou IBM a Správou dálkových kabelů v Ostravě. V ostravské lokalitě přitom již existuje funkční spojení mezi Ostravou, Opavou a Karvinou.

struktura sítě CESNET

Spoj EuropaNET s rychlostí 9,6 kb/s je ukázkou podcenění situace v naší republice zahraničními partnery. Uvedenou přenosovou rychlost totiž považovali experti vyslaní Evropským společenstvím po konzultaci s našimi kompetentními odborníky z Eurotelu za dostatečnou pro potřeby našich univerzit a byli velmi překvapeni, že skutečné požadavky jsou vyšší. Protože bylo možné doložit, že využití stávající linky do rakouské sítě ACONET přesahuje 70%, je naděje na zvýšení přenosové rychlosti spoje EuropaNET na 64 kb/s, a to již během tohoto léta.

Zmíněná síť EuropaNET je společný projekt společnosti PTT Telecom a Evropského společenství, který má za cíl vytvořit celoevropskou telekomunikační infrastrukturu pro akademické a výzkumné organizace. Základní spoje EuropaNET (zatím Belgie, Německo, Holandsko, Anglie, Španělsko, Itálie, Švýcarsko) mají přenosovou rychlost 2 Mb/s a jsou multiprotokolové. Multiprotokolové spojení je zásadním rozdílem oproti síti INTERNET, která byla budována nad protokolem IP. Zbývající spoje do dalších evropských zemí jsou plánovány pro rok 1993 na multiprotokolových linkách 64 kb/s. V oblasti střední a východní Evropy se předpokládá napojení České republiky, Bulharska, Rumunska, Slovinska, Polska a Maďarska.

S provozem na spoji mezi Prahou a Linzem, což je zatím náš hlavní mezinárodní spoj, souvisí následující tabulka, ve které jsou uvedeny doby s minimálním i maximálním objemem přenesených dat a celkový objem přenosu za den na spoji do sítě ACONET. Uvedený příklad se vztahuje k týdnu od 3.5. do 9.5.'93.

    minimum    maximum    celkem
den hod.   kB/h hod.   kB/h kB/den

3/5 (Po) 11 69510 32 610498 218
4/5 (Út)2310 847 1632 161627 903
5/5 (St)236 009 1635 447620 749
6/5 (Čt)13 680 1831 738495 869
7/5 (Pá)236 186 1834 667619 228
8/5 (So)236 877 1530 578448 835
9/5 (Ne)73 705 1528 249411 354

Z hlediska správy lze například doporučit uživatelům, aby nepožadovali větší přenosy dat v době mezi 16. a 18. hodinou. Dále automatické funkce přenosu nemusí být plánovány všechny na půlnoc, kdy je situace horší než v hodinách předcházejících nebo následujících.

Ukázka byla připravena z prvních dat, která sledují zátěž sítě. Proto zatím neuvádíme podrobnější analýzu.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011