\"/
\"/ \"/    

Přejmenování domény CS na CZ

Ivo Černohlávek, ÚVT MU
Ročník III - číslo 5, květen 1993
Citace: I. Černohlávek. Přejmenování domény CS na CZ. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1993, roč. III, č. 5, s. 7.
Tematické zařazení: Internet, Počítačové sítě na MU
 předchozí článek | následující článek 

Zatímco se české vládě podařilo uhájit státní vlajku, snaha zachránit pro Českou republiku i ISO kód CS skončila neúspěšně; náhradou byl našemu státu přidělen kód CZ. Kromě značek na automobilech se tato změna bohužel projeví i změnou označení domény nejvyšší úrovně pro ČR v rámci systému doménových jmen v Internetu. Že to přinese spíše starosti než radosti, může být každému jasné. Tyto změny se projeví jak ve změně adres při přístupu k počítačům v našich sítích pomocí služeb telnetftp, tak, a to především, při používání elektronické pošty. Budiž alespoň útěchou pro uživatele našich počítačových sítí, že tyto starosti padnou především na hlavy správců sítě a jen v minimální míře na uživatele samotné.

Hlavní zásadou, která umožní pokud možno bezbolestný přechod v adresaci, je současná existence domén cscz po určitou přechodnou dobu - a to nejméně jeden rok. Po tuto dobu bude možno používat jak staré adresy s cs na konci, tak nové adresy s cz. Pouze nově vzniklé domény již nebudou registrovány v cs, ale pouze v cz (v Brně se to týká například domény vszbr.cz pro Vysokou školu zemědělskou).

Novou doménu cz nelze zprovoznit najednou. Dochází k tomu postupně, po jednotlivých doménách nižší úrovně a obdobně i uvnitř těchto domén, takže v současné době je v provozu především doména nejvyšší úrovně cz a asi 15 subdomén a probíhá registrace dalších. Pokud jde o síť Masarykovy univerzity, doména muni.cz je již rovněž zaregistrována a provozována, z jejích subdomén je však zatím aktivní pouze doména Ústavu výpočetní techniky ics.muni.cz; pro ostatní domény existují jen tzv. MX-záznamy, které směrují veškerou poštu adresovanou na tyto domény na celouniverzitní "poštovní úřad", kterým je relay.muni.cz (což je pouze alias pro aragorn.ics.muni.cz). Počítač relay.muni.cz prozatím provádí překlad adres s doménou cz na adresy s cs, aby je mohly zpracovat i počítače, které o doméně cz ještě nevědí. Tímto způsobem je zajištěno, že již teď je možno posílat elektronickou poštu na adresy, jako je například ivos@bilboteckachemiteckamuniteckacz, ivos@chemiteckamuniteckacz a podobně, takže to uživatelé mohou s jistou dávkou opatrnosti vyzkoušet.
Postupně budou uvedeny do provozu ostatní subdomény muni.cz a upraveny konfigurace poštovního programu sendmail na jednotlivých strojích, aby byly schopny zpracovávat poštu pro obě domény.

Mnoho lidí se ptá, zda si již mají nechat tisknout vizitky s novými adresami a zda již mají nové adresy oznamovat svým kolegům. Především je třeba se neukvapovat a nepropadat zbytečné panice. Staré adresy budou fungovat přinejmenším do jara příštího roku - a v případě potřeby ještě déle. Nové adresy již funkční jsou, existuje však řada zahraničních pracovišť i celých sítí, které používají statické tabulky domén (či podobné méně pružné metody doručování pošty) a které doménu cz a případně její subdomény ještě neznají. Pokud si tedy budete nové vizitky pořizovat, nechte si natisknout adresu s cz namísto cs na konci (zbytek adresy zůstává stejný); svým přátelům však raději vysvětlete, že v případě problémů mohou stále ještě použít variantu s cs. Totéž samozřejmě platí i pro jiné formy oznamování adres. Ve vámi odesílané elektronické poště se ještě nějakou dobu bude v položce From: vyskytovat stará adresa z domény cs.

K troše trpělivosti je ještě jeden dobrý důvod. Současně se změnou domény probíhají i změny v programovém vybavení a konfigurací poštovních uzlů. Díky těmto změnám bude v mnoha případech možno používat jednodušší a kratší poštovní adresy, než bylo možné v dosavadním, ještě ne zcela "učesaném" poštovním systému. V mnoha případech je například možno již nyní používat adresy jako ivos@dcsteckamuniteckacs namísto ivos@adelardteckadcsteckamuniteckacs, tedy s vynecháním jména cílového uzlu; zatím však nelze tohoto způsobu používat důsledně ve všech doménách - prostě je třeba tyto věci ještě uvést do pořádku. Jakmile se tak stane, budeme o tom čtenáře informovat.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011