\"/
\"/ \"/    

Terminálový server na MU

Milan Šárek, ÚVT MU
Ročník IV - číslo 1, září 1993
Citace: M. Šárek. Terminálový server na MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1993, roč. IV, č. 1, s. 9.
Tematické zařazení: Počítačové sítě na MU
 předchozí článek | následující článek 

Uživatelé vlastnící osobní počítač a modem si již zvykli na možnost připojit se do akademické sítě (a tudíž i do Internetu) pomocí komutovaných linek z kteréhokoliv místa vybaveného běžnou telefonní zásuvkou. Podrobný návod "jak na to" jsme přinesli v sérii článků J.Novotného (Telefonické spojení s počítači na ÚVT).

Dosavadní řešení, kdy komutovaný přístup obsluhoval počítač arwen.ics.muni.cz, mělo však přes svůj přínos i některé nevýhody, zejména: (a) zbytečně vázalo obecně použitelný počítač, (b) síťové služby systému SCO Unix na tomto počítači se ukázaly jako zdaleka ne ty nejspolehlivější (což pocítil každý, kdo se ocitl ve světě a potřeboval se dostat alespoň na svou domácí elektronickou poštu).

Pro zkvalitnění služeb komutovaného přístupu byl proto instalován v ÚVT MU terminálový server (TS), reprezentovaný specializovaným zařízením CISCO 500-CS, který přebírá postupně tento druh služeb od počítače arwen. Z hlediska uživatele se tato změna projeví (kromě již zmíněné lepší kvality služeb) především v následujících oblastech:

Při běžné práci je nutné vždy po přihlášení na TS navázat spojení s cílovým počítačem v síti (TS není počítač a nedá se proto na něm "počítat") pomocí příkazu telnet, rlogin nebo tn3270.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011