\"/
\"/ \"/    

Brněnská akademická síť

Milan Šárek, ÚVT MU
Ročník IV - číslo 2, listopad 1993
Citace: M. Šárek. Brněnská akademická síť. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1993, roč. IV, č. 2, s. 1-2.
Tematické zařazení: Počítačové sítě na MU
 předchozí číslo | následující článek 

Vývoj nám nejbližších počítačových sítí je na stránkách Zpravodaje průběžně sledován - naposledy byl (v čísle III/5) dokumentován stav budování národní sítě CESNET na jaře letošního roku. Tentokrát se podívejme, jak se o půl roku později jeví naše domácí akademická síť v Brně - z pohledu současného stavu a nejbližších vyhlídek.

Současný stav

Jednotlivé uzly Brněnské akademické počítačové sítě, tak jak vyplývá z obrázku, jsou převážně propojeny pevnými linkami (znázorněnými souvislými čarami); komutované linky (znázorněné čárkovaně) obsluhuje terminálový server v ÚVT, s maximální kapacitou 8 současně připojených modemů (zatím jsou v provozu čtyři).

struktura sítě BAPS

Přenosová rychlost některých linek je 64 kb/s (propojení hlavních uzlů na ÚVT MU a CVIS VUT, z fakult MU jsou touto rychlostí připojeny všechny kromě filosofické fakulty...), u zbývajících linek 19.2 kb/s. Na většině spojů se používají synchronní protokoly PPP nebo LAPB (není bez zajímavosti, že pro synchronní protokol PPP byly v ÚVT ve spolupráci s francouzským institutem INRIA vyvinuty speciální karty, protokol LAPB je zase provozován na kartách vyvinutých na pražské FEL ČVUT), jen na některých je ještě používán asynchronní protokol SLIP s využitím standardních "COM" karet v PC. Routery jsou v převážné většině PC routery provozující KA9Q (freeware); dva nejdůležitější uzly (v ÚVT MU a v CVIS VUT) jsou připojeny prostřednictvím výkonných routerů CISCO AGS+.

Pro srovnání doplňme několik republikových údajů. Síť CESNET je momentálně připojena "do světa" linkami Praha-Vídeň a Praha-Bonn s rychlostí 64 kb/s, přenosová rychlost se příští rok v souvislosti s červnovou konferencí INET'94 v Praze trvale zvýší na 256 kb/s, v době konference (přibližně na dva měsíce) dokonce na 512 kb/s (tuto rychlost ještě před nedávnou dobou SPT Telecom České republiky vylučovala jako zcela nemožnou). Přenosová rychlost na dalších linkách se bude v roce 1994 rovněž zvyšovat: na lince Brno-Praha ze stávajících 64 kbit/s na 128 kb/s, na linkách Brno-Olomouc a Brno-Ostrava z 19.2 kb/s na 64 kb/s. V 1994 také mají Spoje dokončit vybudování optického spojení mezi Vídní a Brnem, kterého (v případě zájmu podloženého finančními prostředky) budeme moci využívat i my pro připojení do světových sítí.

Optická metropolitní síť

Pro další vývoj akademické počítačové sítě v Brně je určující projekt vybudování optické metropolitní sítě financovaný z prostředků Fondu dynamického rozvoje MŠMT pro rok 1993, který dokumentuje následující obrázek.

struktura optické metropolitní sítě

V rámci řešení tohoto projektu bude instalováno 6 km optického kabelu gradientního typu 62.5/125, vhodného pro propojení protokoly FDDI i Ethernet, kterým bude propojeno 17 lokalit. Fyzická infrastruktura (položení optických kabelů a jejich zakončení) bude hotova do konce roku 1993.

Další vývoj, tj. připojení dalších dílčích uzlů ke zmíněným sedmnácti hlavním, bude vyžadovat další investice. V současné době používané PC routery s DOSem a tt KA9Q totiž nejsou nejvhodnějším řešením pro zajištění rychlého a spolehlivého přenosu dat, a proto by je měly nahradit routery na bázi BSD Unix, které byly odzkoušeny v ÚVT MU a pro něž byly dovyvinuty (opět ve spolupráci s INRIA) nezbytné softwarové komponenty (drivery, ...). Bude se jednat opět o routery na bázi PC, které však musí být rozšířeny alespoň na typ procesoru 80386 se 4 MB paměti a pevným diskem a musí být vybaveny dalšími deskami Ethernet a optickými transceivery. Rozšíření routerů CISCO je natolik finančně náročné, že o něm zatím bez další finanční podpory nemůžeme uvažovat.

K přenosu na těchto linkách bude použito protokolu Ethernet s rychlostí 10 Mb/s. Protokol FDDI s rychlostí 100 Mb/s je věcí budoucnosti.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011