\"/
\"/ \"/    

Nový způsob řízení informačního systému MU

Vladimír Šmíd, RMU
Ročník VI - číslo 2, listopad 1995
Citace: V. Šmíd. Nový způsob řízení informačního systému MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1995, roč. VI, č. 2, s. 3-4.
Tematické zařazení: Informační systémy MU
 předchozí článek | následující článek 

Po dlouhých debatách, zda a jak změnit řízení a realizaci informačního systému univerzity (resp. ASŘ), byla k 1 únoru 1995 uskutečněna zásadní změna v organizaci MU. Došlo k "přeskupení sil" na tomto úseku, změnám pravomocí a kompetencí jednotlivých subjektů a do jisté míry i k některým obsahovým změnám v činnosti.

Kromě již existujícího úseku ASŘ na ÚVT MU a Laboratoří výpočetní techniky (LVT) na jednotlivých fakultách, resp. rektorátě MU, vznikl na rektorátě MU Útvar systémového řízení a organizace. Toto pracoviště je podřízeno přímo rektorovi MU a přes značnou subtilnost (jedná se vlastně celkem o 3 pracovníky) dostalo poměrně heroický úkol - zjednodušeně řečeno, zkoordinovat informační potřeby MU jako celku i jednotlivých pracovišť zvlášť s reálnými možnostmi personálními, technickými i finančními tak, aby informační systém MU se přinejmenším jako systém choval a uspokojoval oprávněné požadavky pracovníků i studentů.

Mezi zmíněnými třemi centry byly úkoly v hrubých rysech rozděleny takto:

V dubnu 1995 schválilo vedení MU následující popisy práce na jednotlivých stupních:

Útvar systémového řízení a organizace RMU

Úsek ASŘ ÚVT MU

Laboratoře výpočetní techniky fakult a RMU

To vše samozřejmě souhlasí s celkovou koncepcí rozvoje ASŘ na MU, která byla rovněž přijata v polovině roku 1995, ale o tom až příště.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011