\"/
\"/ \"/    

Počítačová sazba a studijní dokumentace

Ivan Petlan, ÚVT MU
Ročník IV - číslo 5, květen 1994
Citace: I. Petlan. Počítačová sazba a studijní dokumentace. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1994, roč. IV, č. 5, s. 14-15.
Tematické zařazení: Typografie, počítačová sazba
 předchozí článek | následující článek 

Jestliže osobní počítač dnes již působí v kanceláři úředníka dojmem čehosi samozřejmého, laserová tiskárna v inventáři téže místnosti pomalu ztrácí punc rarity. Známé produkty firmy HP se již vyskytují také na všech fakultách MU, a co je důležité, studijním oddělením děkanátů na dosah. Za této nazrálé situace přistoupili pracovníci z týmu AIS ÚVT k jejich využití a posunuli tak komplexnost zpracování studijní oblasti a jeho formu na úroveň stanovenou reálnými možnostmi dneška.

První vlaštovičkou v tomto úsilí bylo sestavování a tisk Seznamu přednášek (informačních brožur o studiu vydávaných každoročně fakultami), do nichž vyústila agenda zpracování studijních plánů.

Další podstatný krok byl učiněn loni v závěru letního semestru. Čerství absolventi Masarykovy univerzity obdrželi při promoci vysokoškolské diplomy a jejich přílohy - osvědčení o státních zkouškách - v provedení úhlednějším a více odpovídajícím důstojnosti obou dokumentů. K přípravě sazby bylo použito systému TeX, jehož podstatná část je šířena zdarma a který se u univerzitní veřejnosti těší značné oblibě (o čemž může svědčit i rada článků v tomto - v TeXu sázeném - Zpravodaji).

Pro tisk osvědčení se rektorátu MU podařilo k radosti všech zainteresovaných opatřit čisté, nepotištěné archy s podkladem státního znaku, a sazba tedy mohla být provedena komplexně. Toto naopak nebylo možné při zpracování diplomů. Jejich předtištěné formuláře dodávané ministerstvem školství totiž na sobě nesou vyražená sériová čísla a jsou přísně evidovány. Příprava tisku doplňovaných údajů si tedy vyžádala delšího ladění a zvýšené přesnosti. Na tomto místě nelze nezmínit zásluh Petra TeX Sojky, kterého pracovníci AIS požádali o pomoc a spolupráci na sazbě obou dokumentů (a jemuž autor článku touto cestou děkuje za vynaložené úsilí, čas i ochotu). Díky jemu se v termínu zvládly jak tyto, tak i všechny ostatní komplikace.

Zhotovením dokumentů k promocím celý projekt využívání laserových tiskáren a TeXu v AIS nekončí. V současné době se intenzívně pracuje na přípravě sazby imatrikulačních listů, po nich pak přijdou na řadu studenty stále častěji žádané diplomyosvědčení o státních zkouškách tištěné anglicky.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011