\"/
\"/ \"/    

Vlastní webové stránky na www.muni.cz

Jaromír Ocelka, ÚVT MU
Ročník XXI - číslo 5, červen 2011
Citace: J. Ocelka. Vlastní webové stránky na www.muni.cz. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2011, roč. XXI, č. 5, s. 6-8.
verze pro tisk: PDF
Tematické zařazení: Webové zdroje a technologie
 předchozí článek | následující článek 
Chcete publikovat na webu? V dnešní době to není nic těžkého - stačí si vybrat webhosting. Chcete publikovat na www.muni.cz? Žádný problém - přihlaste se do Inetu.

1  Historie

Do roku 2006 byla na univerzitních veřejných webových stránkách www.muni.cz vystavována v podstatě pouze přehledová data z univerzitních databází, informačních či prezentačních textů bylo poskrovnu. V roce 2006 vznikla nová verze prezentace [1,2], ve které se již počítalo i s obohacením o rozsáhlejší a zajímavější texty (nejenom dosavadní "Kdo jsme?"). Bylo však nutno vyřešit problém, jak uživatelům umožnit snadno a rychle publikovat vlastní textový obsah na web. Původní postup, kdy uživatelé posílali texty ve Wordu a správci webu je převáděli do HTML, nebyl dlouhodobě udržitelný. Proto vzniklo jádro zde prezentovaného systému (verzované texty uložené v databázi, přístupné přes protokol webdav), kde jednotlivé texty mohli psát i běžní administrativní pracovníci. Správci se radovali, avšak uživatelům chybělo pohodlí Wordu. Proto byl systém postupně vylepšován a ve finále vznikl v rámci Inetu editor, jímž je možné jednotlivé texty editovat ve vizuálním režimu WYSIWYG (v tomto případě pomocí komponenty CKEditor [3]). Systém byl dále rozšířen o možnost vytváření vlastních stránek (v průběhu času se objevila i poptávka ze strany řešitelů projektů a vedoucích pracovišť), vkládání obrázků a dokumentů, a také o možnost integrovat stránky do levého navigačního menu univerzitní prezentace.

2  Editor

V současné době je možné prostřednictvím editoru snadno publikovat informace k projektům evidovaným v systému ISEP [4], informace o jednotlivých katedrách/pracovištích a je také možné vytvořit i ucelenou samostatnou prezentaci (např. webové stránky Univerzitního centra Telč - sekce Služby, viz http://www.muni.cz/uct/). Právo vytvářet stránky pracovišť má vedoucí pracoviště, právo vytvářet stránky projektu má administrátor a řešitel projektu za hlavní hospodářské středisko. Přístup je samozřejmě možné delegovat dalším osobám. Vlastní editor v Inetu zobrazí po zvolení objektu (tedy konkrétního projektu nebo pracoviště) seznam stránek (včetně možnosti rychlého náhledu) a seznam souborů v uložišti dokumentů a obrázků (viz obr. 1). 
Obrázek 1: Textové stránky a soubory ke zvolenému objektu v editoru
 

3  Údaje o stránce

Vlastní prezentace pracoviště nebo projektu má obvykle hlavní stránku a několik podstránek. U každé stránky je možné definovat několik vlastností:

4  Obsah stránky

Systém ukládá obsah stránky v samostatných verzích, a je tudíž možné stránku modifikovat, ukládat a různě se vracet zpět k předchozím variantám, a přitom je vystavena stále původní verze. Teprve až stiskem tlačítka "Zveřejnit" je publikován požadovaný obsah. Česká a anglická jazyková verze se udržují samostatně, nezávisle na sobě. Vlastní obsah stránky může být psán jak pomocí html značek, tak i WYSIWYG způsobem (ala word). Při zobrazení webu je pak automaticky použit design univerzitní prezentace (např. ikona externího odkazu, styl odrážek, ...). 
Obrázek 2: WYSIWYG editor
 

K dispozici je i několik speciálních značek (tzv. fragů), které se používají v rámci univerzitní prezentace [2]. Pomocí nich je možné vložit obsah automaticky generovaný serverem. Příkladem je tzv. chráněný email (<email>kloplok@muni.cz</email>) nebo frag pro zobrazení seznamu výsledků k danému projektu (<project_results id="ID_Projektu"/>).

5  Dokumenty a Obrázky

V rámci prezentace je možné samozřejmě vystavit také dokumenty a obrázky. Nejprve je třeba vložit soubory do uložiště daného pracoviště nebo projektu, a následně jsou automaticky k dispozici ve WYSIWYG režimu. U obrázku je také možné vložit do textu náhled, který se ve výsledné publikované stránce po kliknutí zobrazí v originální velikosti. Takto je např. možné vytvořit i jednoduchou galerii obrázků.

6  Navigace

Pokud uživatel takto vytvoří prezentaci svého projektu či pracoviště, objeví se jeho stránky automaticky na příslušném místě webu www.muni.cz. V případě jiného typu prezentace je potřeba se na umístění dohodnout se správci webu. Vložená prezentace se automaticky začlení i do navigačních prvků www.muni.cz, zejména do levého menu (viz obr. 3, 4). Pokud uživatel nevytvořil úvodní stránku svého projektu, použije se jako úvodní rozcestník seznam všech stránek prezentace. 
Obrázek 3
 

 
Obrázek 4
 

7  Závěr

Uvedený systém (včetně podrobného návodu) najde uživatel v Inetu v sekci "Interní informační zdroje MU" →"W3MU projekty". Prezentaci projektu nebo pracoviště je tedy možné vytvořit, spravovat a publikovat kdykoliv a odkudkoliv. Aktuálně je takto publikováno 65 stránek v rámci 18 různých pracovišť a 3 projektů.

Literatura

[1] J. Ocelka. www.muni.cz ve verzi 2006. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2006, roč. XVII, č. 1, s. 4-7.
... zpět do textu
[2] J. Ocelka. www.muni.cz ve verzi 2006 (2). Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2006, roč. XVII, č. 2, s. 6-9.
... zpět do textu
[3] CKEditor: http://ckeditor.com/
... zpět do textu
[4] Z. Machač, J. Kohoutková. ISEP - systém pro evidenci projektů na MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2008, roč. XVIII, č. 4, s. 1-4.
... zpět do textu
setting
1 Pro ISEP projekty je plné url http://www.muni.cz/research/projects/<id projektu>/web/<url alias>; pro pracoviště je plné url http://www.muni.cz/<číslo pracoviště>/web/<url alias>
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011