\"/
\"/ \"/    

Fotografie autora

Lukáš Rychnovský

student PřF MU do roku 2003, ÚVT MU

Osobní údaje (veřejná prezentace MU)
Citace všech článků autora: bibtex, html
Články ve Zpravodaji:
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011