\"/
\"/ \"/    

Telefonické spojení s počítači na ÚVT (2)

Jiří Novotný, ÚVT MU
Ročník III - číslo 2, listopad 1992
Citace: J. Novotný. Telefonické spojení s počítači na ÚVT (2). Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1992, roč. III, č. 2, s. 7-9.
Tematické zařazení: Počítačové sítě na MU
Článek je součástí seriálu Telefonické spojení s počítači na ÚVT
 předchozí článek | následující článek 

První část tohoto článku (Zpravodaj II/5) byla věnována popisu a volbě modemu, dnes se budeme zabývat potřebným softwarovým vybavením.

Pro vzájemnou komunikaci počítačů existuje velké množství programových balíků, z nichž jmenujme alespoň Kermit, Blast PROCOM nebo Telix. Většina těchto balíků obsahuje emulátor terminálu a programy pro přenos dat, inicializaci modemu a navázání spojení se vzdáleným počítačem. V tomto příspěvku popíšeme práci s programem Kermit a sadou programů GET&PUT, vyvinutých na MU.

V dnešní době se většina modemů ovládá pomocí příkazů začínajících písmeny AT (odtud název AT modemy). Vzhledem k tomu, že se jedná zdaleka o nejrozšířenější modemy, budeme se zabývat pouze jimi.

Při práci s modemem musíme rozlišit dva stavy. Prvním je command mód (příkazový mód), ve kterém můžeme modem řídit AT příkazy; do tohoto stavu se většina modemů dostane po zapnutí. Druhým je datový mód, ve kterém komunikujeme se vzdáleným počítačem.

Práci s modemem můžeme rozdělit na čtyři části:

Při inicializaci nastavujeme parametry modemu a použitého softwaru. Nastavení se většinou provádí pouze jednou: parametry se zapíší do nesmazatelné paměti modemu, případně se nastaví přepínači na modemu. Při opakovaném použití modemu již inicializaci nemusíme provádět.

Pro navázání spojení musíme vytočit telefonní číslo vzdáleného modemu, a pokud jsou telefonní linky a vzdálený modem v pořádku, ohlásí náš modem rychlost, na které se spojil, případně další podrobnosti a vypíše hlášení systému. (V unixových strojích to bývá výzva pro přihlášení - login: ) Před navázáním spojení je modem v příkazovém módu, po navázání spojení přechází do datového módu.

Po úspěšném přihlášení do systému můžeme pracovat běžným způsobem, na který jsme zvyklí u terminálu unixových strojů.

Ukončením spojení končíme terminálovou "seanci", a tak umožníme dalším zájemcům využívat modemovou linku vzdáleného počítače. Po ukončení spojení přechází modem zpět do příkazového módu.

Následující popis zahrnuje pouze nejdůležitější příkazy pro ovládání modemu. V žádném případě se nejedná o vyčerpávající popis, neboť přestože jsou všechny modemy kompatibilní, některé z nich jsou "kompatibilnější" a zejména speciálnější příkazy (např. nastavení MNP4, MNP5, rychlostí rozhraní a další) se značně liší. Pro detailnější popis daného modemu a jeho řádné nastavení a využití všech možností doporučujeme prostudovat si písemný návod k jeho použití, i když v dnešní době barevných menu a helpů připomínajících vánoční stromečky jde o činnost značně neoblíbenou.

Nejdůležitější AT příkazy:

Další příkazy pro inicializaci modemů a diskuse k nastavení příkazů pro kompresi a opravu chyb vzniklých při přenosu po telefonní lince budou námětem příštího pokračování tohoto článku.

Kermit

Chceme-li pro spojení s počítači na ÚVT MU používat program Kermit, musíme jej nastavit jednak na 2400Bd (1200Bd) podle typu modemu1, jednak na 8 bitů, bez parity a jeden stop bit:

     set baud 2400
set parity none

Pokud budeme používat program Kermit pouze ve spojení s modemem, je nejvhodnější uvedené parametry zapsat do jeho inicializačního souboru a program spouštět příkazem

     Kermit c

Pokud uvedené parametry nemáme zapsány do inicializačního souboru, je nutno spustit Kermit takto:

     Kermit
set baud 2400
set parity none
c

Spojení navážeme příkazem2

     ATDP755755

kde písmeno P znamená vytáčet pulsním způsobem; většina modemů umožňuje vytáčet číslo i tónovou volbou - T, u nás to však není obvyklé.

Po navázání spojení modem vypíše zprávu upřesňující parametry navázaného spojení podle nastavení (viz příkaz ATV a další), např.

     10

nebo

     CONNECT 2400

Poté systém vypíše prompt pro přihlášení. Po přihlášení můžeme pracovat běžným způsobem.

Ze systému se můžeme odhlásit příkazem

     exit

po kterém vzdálený počítač sám rozpojí spojení, čímž se náš modem převede do příkazového módu. Další možností je rozpojit spojení příkazem

     1 vteřina +++ 1 vteřina

(po němž se objeví buď 0 nebo OK) a poté ukončit komunikaci příkazem

     ATH

Třetí možností je vypnout a zapnout modem. Jednoznačně doporučujeme první možnost (exit), protože vzdálený systém ukončí práci korektně včetně odhlášení, což se nemusí stát při použití dalších dvou způsobů.

GET&PUT

Použijeme-li systém GET&PUT, inicializaci modemu provedeme programem

     INIMOD

(stačí pouze při prvním použití modemu).

Navázání spojení provedeme příkazem

     DIAL ARWEN

kde ARWEN je položka v souboru DIAL.DIR, který převádí logická jména na telefonní čísla; v tomto případě musí být v souboru DIAL.DIR položka ARWEN   755755. Můžeme také použít přímou volbu příkazem

     DIAL 755755

Po navázání spojení nám je ohlášen výsledek, poté spustíme emulátor terminálu

     VT52

a po stisknutí

     ENTER

se nám objeví prompt pro přihlášení do systému.

Pro odhlášení použijeme příkaz

     exit

nebo opustíme emulátor příkazem

     CTRL BREAK

a linku rozpojíme příkazem

     HANG

Opět doporučujeme příkaz exit.

V současné době jsme rozšířili možnosti práce s unixovým serverem ARWEN o další modemy. Lze tedy použít telefonní číslo 755753, na kterém je modem bez komprese a oprav chyb, nebo další dvě čísla 755755 a 755778, na kterých jsou modemy US Robotics V.32 s možností použít protokol MNP4 nebo LAPM pro opravu chyb a s rychlostí dat až 14400Bd (na počítači je samozřejmě třeba nastavit rychlost 19200Bd). Počítač Hitachi má tel. číslo 755777 a používá modem s rychlostí 2400Bd. Použití komprese dat nepovažujeme za příliš vhodné, a proto ji nemá nastavenu žádný modem.

(... pokračování)
setting
1 U modemu s MNP5 lze použít i jinou rychlost, viz diskuse v příštím pokračování.
... zpět do textu
2 Číslo 755 755 je zde uvedeno pouze jako příklad - na tomto telefonním čísle je v současnosti umístěn modem připojený k počítači ARWEN na ÚVT MU.
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011