\"/
\"/ \"/    

Automatizace knihoven MU (3)

Jana Kohoutková, Miroslav Bartošek, ÚVT MU
Ročník III - číslo 3, leden 1993
Citace: J. Kohoutková, M. Bartošek. Automatizace knihoven MU (3). Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1993, roč. III, č. 3, s. 11-12.
Tematické zařazení: Knihovny
Článek je součástí seriálu Automatizace knihoven MU
 předchozí článek | následující článek 

6  Současný stav automatizace

Ačkoli doporučení zavést do knihoven systém TINLib (viz Zpravodaj III/2) bylo dáno Knihovní radou MU s celouniverzitní platností, je další realizace projektu automatizace knihoven již záležitostí jednotlivých fakult, a tudíž různě pokročilá.

Systém TINLib je modulární (nabízí moduly Katalog, OPAC - On-line Public Access Catalog, Akvizice monografií, Správa seriálů, Výpůjčky, Meziknihovní výpůjční služba, Řízení výstavby a údržby Tezauru, Konverze formátů dat, Zpracování statistických a řídicích informací, Generování výstupních sestav, Administrace systému, Napojení na externí databáze přes síť a některé další), takže umožňuje vytvářet (a postupně dotvářet) různé uživatelské sestavy, a to jak pod operačním systémem MS-DOS, tak pod Unixem; pod DOSem lze kromě jednouživatelských realizovat i víceuživatelské systémy - buď propojením stanic sériovými linkami s aplikací doplňkového softwaru TINNet, nebo ethernetovým propojením stanic s Novellem.

Z této nabídky si fakultní knihovny MU zatím vybraly takto:

Na filozofické, lékařské a právnické fakultě byly systémy nainstalovány koncem loňského kalendářního roku, ekonomicko-správní fakulta se na svou instalaci těší na jaře letošního roku.

Pedagogická fakulta směřuje k automatizaci svých knihoven jinou cestou - implementací softwaru vyvinutého pro tento účel vlastními silami.

Na úspěšnou instalaci TINLibu na filosofické fakultě (zatím na třech počítačích: hostitelské stanici, která bude sloužit ústřední knihovně, a dvou pracovních stanicích pro katedry archivnictví a anglistiky) navázali tamější provozovatelé (ústřední knihovna, LVT a obě zmíněné katedry) vypracováním projektu, jehož cílem je:

Projekt je v současné době připomínkován i mimouniverzitními odborníky v oblasti knihovnické automatizace a bude předložen sponzorskému výběrovému řízení.

Jednotícím zázemím všech těchto aktivit jsou schůzky knihovníků všech fakult a spoluřešitelů celkového i dílčích projektů automatizace knihoven MU, které se od jara loňského roku s týdenní pravidelností konají na ÚVT (a časově se ustálily na středě, 8:00 hodin).

7  Nejbližší vyhlídky

Zavádění elektronizace do knihoven MU by mělo dále postupovat v těchto směrech:

8  Vize

Všechny dosavadní kroky a aktuální směry dalšího vývoje automatizace knihoven Masarykovy univerzity jsou zaměřeny k určitému cíli, který - jakkoli jeho detailní konečná podoba bude postupem času ještě krystalizovat - má pevné základní charakteristiky:

Dávat těmto plánům jakékoli časové a finanční odhady by v tuto chvíli bylo přinejmenším nezodpovědné. Za nadějné můžeme považovat to, že subjektivní faktor hraje v projektech knihovnické automatizace všeobecně velmi významnou roli, takže cílová realita automatizovaných knihoven Masarykovy univerzity je do značné míry v rukách nás všech.

setting
1 Americká firma OCLC vytváří, spravuje a nabízí ke kopírování - za finančních podmínek, které jsou v západním světě výhodné - souborný katalog celosvětové knižní produkce, který obsahuje v současnosti již více než 20 miliónů záznamů, uložených ve formátu OCLC-MARC. (Pro zajímavost: českou národní produkci tento katalog pokrývá asi z 50-60%.)
... zpět do textu
2 S tímto cílem bylo v prosinci loňského roku (přesněji: 15. ,12. ,1992) v Brně zcela neformálně ustaveno něco jako sdružení českých (jsoucích či budoucích) uživatelů TINLibu, k němuž se zatím kromě MU a SVK v Brně hlásí i Karlova univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci, Slezská univerzita v Opavě a další. Příští setkání, které organizačně zajišťuje ústřední knihovna a LVT filozofické fakulty MU (dr. H. Nováková, dr. B. Benešovská), je předběžně dohodnuto na začátek letošního února.
... zpět do textu
3 Jde o projekt sjednocené automatizace čtyř největších českých a slovenských knihoven.
... zpět do textu
Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011