\"/
\"/ \"/    

Co jsou to news?

Petr Mejzlík, Bohuslav Moučka, ÚVT MU
Ročník III - číslo 4, březen 1993
Citace: P. Mejzlík, B. Moučka. Co jsou to news?. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1993, roč. III, č. 4, s. 4-5.
Tematické zařazení: Programy, nástroje
 předchozí článek | následující článek 

News (nebo také USENET news) je systém elektronických diskusních skupin, jehož základní cíl je stejný jako u diskusních skupin šířených elektronickou poštou: umožnit rychlou a snadnou komunikaci lidí s podobnými zájmy. Z hlediska uživatele mají news několik podstatných výhod. Především jsou každému uživateli bezprostředně dostupné zprávy ze všech diskusních skupin sdružených v news, které odebírá jeho organizace (v našem případě univerzita), a je k dispozici také úplný seznam všech existujících news. Odpadá tak práce s vyhledáváním informací o diskusních skupinách, přihlašováním a odhlašováním. Software pro četbu news, který existuje v několika verzích pro UNIX i DOS, umožňuje velice efektivní čtení došlých zpráv. Je tak možné sledovat podstatně větší množství informací než pomocí "obyčejné" elektronické pošty. Všechny uvedené výhody způsobily, že news představují v současné době vůbec nejsilnější proud informací dostupný v počítačových sítích.

Skupiny jsou hierarchicky členěny, jméno skupiny je vždy tvořeno několika slovy oddělenými tečkami - např. news.newusers.questions (otázky a odpovědi pro nové uživatele news). Další obecně zajímavé skupiny jsou misc.answers, news.answers, sci.answerscomp.answers, ve kterých se objevují přehledy odpovědí na často kladené otázky (např. v comp.answers z Computer Science) a periodické publikace. Seznam všech skupin se stručným popisem je na anonymním ftp v počítači ftp.ics.muni.cs v souboru pub/nets/info/netnews.lst . Hvězdičkou jsou v něm označeny skupiny, které jsou v ÚVT MU k dispozici. Pokud si přejete číst další skupinu, která není dostupná, můžete napsat na adresu news-admin@icsteckamuniteckacs.

Pro čtení news nejsou nutné žádné předběžné znalosti. Stačí spustit příslušný program, který se zpravidla jmenuje nn nebo rn, a listovat. V ÚVT byl nainstalován program nn a je dostupný z počítačů vardaarwen, případně i z dalších, které mají namontovaný adresář /usr/global počítače varda .

Při prvním spuštění programu nn v UNIXu se v domovském adresáři vytvoří soubor .newsrc, obsahující seznam všech dostupných skupin. News jsou čteny v pořadí těchto skupin podle abecedy, není-li řečeno jinak. Je možné explicitně zadat jméno skupiny, kterou chceme číst při spuštění programu. Lepší řešení je ale vytvořit seznam skupin, které mají být čteny přednostně. U nn je třeba vytvořit soubor .nn/init, uložit do něj příkaz sequence a za ním zapsat jména skupin v požadovaném pořadí.

Program nn nabízí nápovědu po stisknutí "?". Stejně jako u elektronické pošty je možné zprávy ukládat do souborů a odpovídat na ně (odpověď se pak objeví v příslušné diskusní skupině). Po spuštění programu se objeví seznam článků v první skupině. Nejjednodušší způsob, jak číst články, je označit vhodné články stiskem písmene, které je před nimi, a čtení zahájit stiskem "Z". Pomocí ">" a "<" se pohybujeme po stránkách seznamu článků v jedné skupině vpřed resp. vzad. Pokud zbylé zprávy ve skupině považujeme za nezajímavé a nebudeme se k nim v budoucnu vracet, označíme je za přečtené stisknutím "JA". Přejít na následující nebo předcházející skupinu lze po stisku "N" resp. "P". Přímo přejít na libovolnou skupinu můžeme po stisku "G" a zadání jejího jména. Seznam skupin vyvoláme pomocí "Y". Program nn opustíme po stisku "Q".

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011