\"/
\"/ \"/    

Některé informační soubory pro uživatele Internetu

Bohuslav Moučka, ÚVT MU
Ročník III - číslo 5, květen 1993
Citace: B. Moučka. Některé informační soubory pro uživatele Internetu. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1993, roč. III, č. 5, s. 8.
Tematické zařazení: Elektronické informační zdroje
 předchozí článek | následující článek 

Následující stručný popis čtyř informačních souborů, z nichž první (Yanoffův seznam) je pro ilustraci otištěn v příloze tohoto čísla v plném rozsahu, navazuje na sled dosud uveřejněných článků zaměřených na způsoby a prostředky, jak snadno a účelně využívat informační zdroje uložené v Internetu.

Yanoff's Special Internet Connections

obsahuje tématicky seřazený seznam informačních a navigačních zdrojů Internetu dosažitelných především pomocí telnetu a ftp. Je dostupný pomocí ftp v počítači csd4.csd.uwm.edu pod jménem pub-inet.services.txt; ve ftp.ics.muni.cs je to soubor pub/nets/info/services.txt.

Internet and Computer-Mediated Communication

obsahuje seznam informací o prostředcích Internetu a o organizacích majících vztah k sítím. Obsahuje také stručnou bibliografii týkající se Internetu. Je dostupný v ftp.rpi.edu pod jménem pub/communications/internet-cmc, v počítači s adresou ftp.ics.muni.cs je uložen jako soubor pub/net/info/internet-cmc.

Internet-Tools

obsahuje přehled informačních a navigačních prostředků Internetu, jejich demoverzí a dokumentace. Je dostupný ve ftp.rpi.edu pod jménem pub/communications/internet-tools. V počítači s adresou ftp.ics.muni.cs je uložen jako soubor pub/net/info/internet-tools.

FTP Sites

obsahuje seznam počítačů, které umožňují anonymní ftp, a stručný přehled jejich obsahu. Je dostupný v pilot.njin.net, ve ftp.ics.muni.cs je to soubor listftp.txt.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011