\"/
\"/ \"/    

Spolupráce počítače Hitachi se sítí

Petr Pištěk, ÚVT MU
Ročník III - číslo 5, květen 1993
Citace: P. Pištěk. Spolupráce počítače Hitachi se sítí. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1993, roč. III, č. 5, s. 9-10.
Tematické zařazení: Počítačové sítě na MU
 předchozí článek | následující článek 

26. ledna 1993 byl na počítači HDS 6660 převeden do rutinního provozu operační systém VM/ESA (viz Zpravodaj III/3, str. 1-2). Tím byl tento počítač současně připojen k síti Internet. První měsíce provozu potvrdily očekávanou stabilitu nového operačního systému a dobré možnosti spolupráce s počítačovou sítí. Tento stručný příspěvek věnujeme některým možnostem síťové komunikace, které bývají často předmětem zájmu uživatelů.

Použití FTP

Operační systém VM/ESA obsahuje kompletní implementaci protokolu FTP, tj. prostředí pro klienta FTP, dostupné pomocí příkazu FTP, i server FTP, který poskytuje přístup k souborům počítače HDS při požadavcích z jiných uzlů sítě.

Použití příkazu FTP se až na detaily (např. rozšíření o typ přenosu EBCDIC pro výměnu dat s jiným počítačem řady 370) neliší od použití FTP v jiných operačních systémech. Podrobnosti jsou dostupné prostřednictvím příkazů HELP FTP a HELP FTP MENU.

Použití serveru FTP (tj. zadávání požadavků pomocí FTP z jiného počítače) má jisté zvláštnosti, plynoucí z netypické struktury souborového systému a způsobu ochrany uživatelských souborů (minidisků). Po obvyklém navázání spojení příkazem

     ftp vm.ics.muni.cs

vyžaduje server FTP zadat jméno a heslo uživatele (v případě, že se přihlásíme jako anomymous, heslo se nevyžaduje). Pokud je heslo akceptováno, je proces přihlášení ukončen, ale dosud nemáme přístup k žádným datům. Server vyzve k zadání hesla pro přístup k minidisku 191 přihlášeného uživatele pomocí příkazu ACCOUNT. V implementacích TCP/IP, které tento příkaz mají (jsou to například všechny nám dostupné implementace v UNIXu a PC/TCP+ v MS-DOSu), zadáme

     acc heslo-minidisku

kde heslo-minidisku může být heslo pro čtení nebo heslo pro zápis. Podle typu dodaného hesla je zřízen přístup k disku "read-only" nebo "read-write". V případě Clarkson TCP/IP (MS-DOS) je nedostupnost příkazu ACCOUNT možno obejít příkazem

     quote acct heslo-minidisku

Ke změně minidisku, s nímž pracuje server FTP, slouží příkaz

     cd uživatel.minidisk

tj. např. CD PUBLIC.192 nastaví "pracovní adresář" na minidisk 192 uživatele (virtuálního stroje) PUBLIC. S výjimkou případu, že minidisk je veřejně přístupný, je nutno po příkazu CD opět zadat jeho heslo pomocí ACCOUNT (viz výše).

Ve stávajícím uspořádání nemají uživatelské minidisky přidělena žádná hesla, nejsou tedy FTP-serveru dostupné. O doplnění hesel je možno požádat systémové programátory (PP@CSBRMU11.BITNET, SAP@CSBRMU11.BITNET, tel. 757000/374).

V případě okamžité potřeby je ovšem možno přenos uskutečnit tak, že se ze vzdáleného počítače přihlásíme (pomocí telnet nebo tn3270) na Hitachi a použijeme "klientský" příkaz FTP vůči svému místnímu počítači. Tím obejdeme potíže s hesly minidisku. Tento postup lze použít i v případě, že místním počítačem je PC s MS-DOSem, neboť obě používané implementace mají interní server FTP.

Telnet na unixové počítače

Uživatel terminálu typu 3270 počítače Hitachi (jsou to všechny obrazovkové terminály, které jsou k dispozici) může pomocí příkazu telnet získat spojení se vzdáleným počítačem s operačním systémem Unix (nebo VAX/VMS, kde je situace analogická). V tomto případě je na místním terminálu emulován pouze velmi primitivní řádkový terminál (lze si jej nejlépe představit jako elektrický psací stroj), který nedovolí použít celoobrazovkové aplikace typu vi, elm apod. Často proto bývá kladen dotaz, zda není možná emulace nějakého dokonalejšího terminálu pro unixové počítače na terminálech typu 3270. Bohužel, dokonalá emulace např. terminálu VT-100 na 3270 není principiálně možná vzhledem k zásadním konstrukčním rozdílům mezi oběma typy. Hlavní překážkou je fakt, že v terminálu 3270 probíhá většina funkcí lokálně a komunikaci s počítačem vyvolávají pouze některé klávesy. Přesto existuje několik programů, které nedokonalou (ale korektní) emulaci VT-100 nabízejí. Na HDS 6660 je k dispozici jeden z nich (údajně nejúspěšnější), pod jménem TNVT100. Volá se stejně jako příkaz telnet:

     tnvt100 adresa_počítače

Chybějící rysy terminálu VT-100 jsou v nejnutnější míře suplovány "ruční" manipulací s funkčními klíči terminálu 3270. (Např. jednoznakový povel "m" pro program elm se simuluje napsáním znaku "m" a stiskem klíče PF12.) V případě zájmu o použití tohoto produktu doporučujeme důkladné studium návodu, který se získá příkazem

     HELP TNVT100

Komutovaný přístup

Na oblibě získala možnost přístupu k HDS 6660 přes veřejnou telefonní síť a počítač arwen, ohlášená mj. v minulém Zpravodaji (III/4, str. 8). U této služby dojde postupně od poloviny května ke změně zapojení a v souvislosti s tím i k drobným změnám v obsluze na straně uživatele. Komutované linky, dosud připojené k počítači arwen, se postupně přepojí na nový terminálový server (Cisco). Jako první bude přepojena linka 755753, s níž bude probíhat zkušební provoz. Postupně budou přepojovány ostatní linky, tak aby nedošlo k výpadku dostupnosti pro uživatele. Postup získání autorizace k přístupu na nový terminálový server bude zveřejněn po vyhodnocení zkušebního provozu.

Po vytvoření spojení s terminálovým serverem (zobrazí se prompt telnet>) a zadání příkazu

     tn3270 vm

se volající terminál stane terminálem HDS 6660 v "přirozeném" režimu. (Podobně například tn3270 aci.cvut.cs vás přímo spojí s počítačem IBM 3090 na ČVUT.) Konfigurace koncových komunikačních programů, vytvořené pro práci přes počítač arwen zůstanou funkční. (Jeden konfigurační soubor pro volně šiřitelný Kermit je uložen v souboru MSKERMIT INI P na Hitachi. Komerční komunikační programy, většinou dodávané s modemy, by mělo být možné analogicky přizpůsobit.) Příkazem

     telnet vm

nebo jen

     vm

se získá spojení s Hitachi v řádkovém režimu, který je použitelný pro přímý přenos souborů na PC uživatele. K tomuto účelu byl opět úspěšně testován program Kermit. Podrobnosti k obsluze programu Kermit v tomto režimu je možno nalézt v souboru HDSLINE MEMO P.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011