\"/
\"/ \"/    

Projekt COMENIUS a další spolupráce KMI se středními školami

Zdeněk Botek, PřF MU
Ročník IV - číslo 2, listopad 1993
Citace: Z. Botek. Projekt COMENIUS a další spolupráce KMI se středními školami. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1993, roč. IV, č. 2, s. 13-14.
Tematické zařazení: Projekty, Vzdělávání, e-learning
 předchozí článek | následující článek 

Projekt COMENIUS byl představen ve Zpravodaji ÚVT MU v září 1991. Katedra matematické informatiky PřF MU funguje od 1.10.1991 jako školicí středisko pro střední školy, které byly do projektu podporovaného holandskou vládou a ministerstvem školství ČR zařazeny. V souvislosti s výchovou učitelů výpočetní techniky pro střední školy garantuje katedra i některé další projekty zaměřené na využití výpočetní techniky na středních školách. Příspěvek seznámí se zaměřením jednotlivých projektů KMI v pedagogické oblasti s cílem přizvat ke spolupráci další pracovníky MU, kteří by mohli k řešení přispět.

Při zahájení činnosti projektu COMENIUS byla katedra vybavena dvanácti počítači AT 386SX, laserovou tiskárnou a projekčním rámečkem. Tento hardware je využíván nejen pro projekt, ale je také základním vybavením pro výuku učitelů výpočetní techniky. Ještě v roce 1993 mají být stanice Philips 386SX vyměněny za Ollivetti 486.

Stanice jsou zapojeny do sítě Novell, pracují pod operačním systémem MS DOS a MS WINDOWS. Centrem projektu je dodáván na středisko i zařazené školy kvalitní software nejen z oblasti textových editorů, databázových systémů a tabulkových kalkulátorů, ale také aplikační programy pro všeobecné i odborné předměty na střední škole. Úkolem školicího střediska KMI je připravit školy zařazené do projektu na využití dodané techniky i softwaru. K tomu jsou pořádány semináře a školení, příp. poskytovány konzultace přímo na školách. Úkolem zařazených středních škol je pak předávat zkušenosti na další školy ve svém městě či oblasti.

V roce 1991 řídilo středisko KMI čtyři střední školy, v roce 1992 bylo konkurzním řízením zařazeno pod středisko KMI dalších 13 škol z Jižní Moravy. Celkové výsledky projektu COMENIUS jsou hodnoceny pozitivně, vložené finanční i personální prostředky se příznivě odrážejí na situaci v zavádění výpočetní techniky na školách.

Rada dynamického rozvoje vysokých škol MŠMT ČR již druhým rokem přidělila finanční prostředky na projekty Využití VT ve výuce středních škol označované PROGRAM 92PROGRAM 93. Oba projekty jsou založeny na úzké spolupráci KMI s učiteli VT na středních školách a výsledky projektů se zpětně odrážejí v obsahu výuky současných studentů učitelské výpočetní techniky. Aktivity projektů jsou projednávány na zasedáních Rady projektu, jejímiž členy jsou jak pracovníci vysokých škol, tak i učitelé VT středních škol. Vyjmenujme pro informaci významnější akce obou projektů.

PROGRAM 92:

PROGRAM 93:

Úspěšná realizace výše popsaných projektů vedla MŠMT ČR k zadání dalšího pro KMI - Využití výpočetní techniky na základních školách. V této oblasti jsou zatím pouze posuzovány vhodné studijní programy a testován software, který je nabízen. Projekt je rozdělen na tři oblasti:

Spolupráce katedry matematické informatiky se středními školami v oblasti nasazení výpočetní techniky vychází především z velkého zájmu učitelů středních škol o získání nejnovějších poznatků v oboru. Naše zkušenosti prokazují, že spolupráce s mateřskou katedrou je vhodná forma dalšího vzdělávání učitelů středních škol.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011