\"/
\"/ \"/    

Fond rozvoje VŠ 1995

Ročník IV - číslo 5, květen 1994
Citace: Fond rozvoje VŠ 1995. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1994, roč. IV, č. 5, s. 19.
Tematické zařazení: Různé
 předchozí článek | následující číslo 

Fond rozvoje vysokých škol vyhlásil výběrové řízení na rozvojové projekty na rok 1995; z 11 vypsaných tematických okruhů jsou dva zaměřeny přímo na oblast výpočetní techniky:

Rozvojové projekty lze podat na standardních formulářích v době od 6. června do 8. července 1994. Projekty se podávají vždy na jeden rozpočtový rok. Podrobnější informace poskytnou příslušná oddělení děkanátů příp. rektorátu MU.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011