\"/
\"/ \"/    

Novinky v CESNETu

Petr Pištěk, ÚVT MU
Ročník VII - číslo 3, únor 1997
Citace: P. Pištěk. Novinky v CESNETu. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1997, roč. VII, č. 3, s. 3-4.
Tematické zařazení: CESNET
 předchozí článek | následující článek 

Nový právní rámec

Rozsáhlé změny v právní formě a organizaci sítě CESNET (viz předchozí článek) se podařilo v hlavních rysech uskutečnit k 1.7.1996. Od tohoto data je tedy síť CESNET provozována právním subjektem CESNET, z.s.p.o., který je zájmovým sdružením všech vysokých škol a Akademie věd ČR.

Nové kapacity a změny v topologii páteřní komunikace

Po opravdu dlouhém úsilí se na samém konci srpna 1996 podařilo podstatně zvýšit výkon spoje do zahraničí. Linka do Vídně, která byla po mnoha odkladech a příslibech ze strany dodavatele posílena v červnu 1996 na 896 kb/s, byla nahrazena linkou Praha - Mnichov s kapacitou 2 Mb/s. Protějškem hlavního uzlu CESNETu je uzel sítě EBONE, tedy stejného partnera jako v případě spoje do Vídně, ovšem výhodněji položený z hlediska potřeb CESNETu. Druhá linka do zahraničí, do Amsterodamu, bude posílena na 1 Mb/s. V průběhu srpna 1996 také nastala podstatná změna ve struktuře klíčových vnitrostátních spojů. Dosavadní hlavní páteřní kruh Praha-Brno-Olomouc-Ostrava-Liberec-Praha (s největší kapacitou 512 kb/s na úseku Praha-Brno) byl nahrazen třemi trasami Praha-Brno, Praha-Ostrava, Praha-Liberec, každá s kapacitou 2 Mb/s. Výsledná topologie je patrná z následujícího obrázku.

schéma sítě CESNET

V obrázku stojí za povšimnutí ještě zejména celkové "zahuštění" infrastuktury, spojené se vznikem nových uzlů. Prakticky průběžně probíhá hledání nových možností výkonného, spolehlivého a cenově efektivního meziměstského a zejména mezistátního spojení.

Změny v komutovaném přístupu

Byla získána kapacita dalšího terminálového serveru, která umožní připojení dalších modemů pro přístup akademické veřejnosti přes telefonní síť k uzlu CESNETu na Masarykově univerzitě. Samotný nákup modemů je ovšem vzhledem k těžkostem provázejícím organizační změny opožděn. Rozšíření počtu modemů lze očekávat koncem února. Terminálové servery jsou nově nastaveny tak, aby ukončily seanci po deseti minutách nečinnosti. Mělo by se tím mj. předejít ztrátám uživatelů, kteří zapomenou seanci spuštěnou přes noc za situace, kdy valem ubývá telefonních stanic s pevnou cenou místního hovoru. Toto opatření má také příznivý vliv na celkovou dostupnost modemů i v době největší zátěže. Modemy v sérii 41512520 nově podporují modulační protokol V.34+, který umožňuje na kvalitních linkách přenosovou rychlost až 33600 bit/s.

Zjednodušený postup změny hesla terminálového účtu

Tato drobná novinka potěší hlavně ty, kdo chtějí změnit heslo svého účtu na terminálovém serveru, ale již dávno zapomněli onen poněkud kostrbatý postup, ztratili návod k němu a hledat ho na ftp://ftp.ics.muni.cz/pub/ts/heslo.hlp jim dosud nikdo neporadil. Nový postup využívá jednoduchého formuláře na WWW serveru ÚVT s URL http://www.ics.muni.cz/services/zmena.html.

Zpět na začátek
ÚVT MU, poslední změna 14.11.2011