Logo MU Dublin Core Czech

Úvod

Dublin Core je soubor metadatových prvků, jehož záměrem je usnadnit vyhledávání elektronických zdrojů. Původně byl vytvořen jako popis zdrojů na WWW sestavený přímo autorem, postupně ale zaujal instituce zabývající se formálním zpracováním zdrojů, jako jsou muzea, knihovny, vládní agentury a komerční organizace.

Vedení Dublin Core sídlí ve Spojených státech, konkrétně v OCLC ve státě Ohio v Úřadu pro výzkum a speciální dokumenty. Struktura Dublin Core je v současnosti používána ve 20 zemích Severní Ameriky, Evropy, Asie a Austrálie a počet zemí se postupně zvyšuje.

Na základě výzvy pracovní skupiny "Dublin Core in Multiple Languages" pracuje Knihovnicko-informační centrum Masarykovy university v Brně ve spolupráci se specialisty v oblasti knihoven na vytvoření české verze metadatového standardu 'Dublin Core' pro popis a podporu vyhledávání elektronických informačních zdrojů v českém prostředí.

V první fázi jde o překlad standardu a doprovodných materiálů, a jejich zpřístupnění na těchto stránkách. V další fázi půjde o hlubší adaptaci pro české prostředí jak samotného standardu tak i celé škály existujících nástrojů a prostředků pro jeho využívání v systémech digitálních knihoven a WWW-vyhledávačů, a o zapojení do mezinárodní spolupráce na dalším vývoji standardu.

Poslední aktualizace: 20. listopad 2006 14:20:28Webmaster